Skip to main content

‹‹‹ prev (15)

(17) next ›››

(16)
Ad Eduardum Luidium in Primum ArchaeoIogiaE
BritannicsE Volumen.
QUO Te, Magne Brito, rudis indocilifque modorum
Carmine e^o celebrare, aut quali dicere verju
j^ggrediar do&os^ Mufd renuente, laberes ?
Non ego Cecrop:as urbes, non arva Meatus
Itala lujlravi, nee Claflica rura viator
Ca/cavi pedibus : pauci, quos aquus ApoUo
Dilexit, tanto lati Je munere j ad ant.
Scotia me geriuit, rlgidi terra ajpera Fergi,
Terra antiqua, potens armis, tamen ubere glebd
Haud nimium fi'lix ; placidis fed arnica Camanis ;
Utcunque Aonia mihi izon risere Sorores.
Rufiicitas mihi prifca placet, falebrofaque vocum
Fragmina, qua patriis in mojitibm audiit olim
Cum proavis atavut, quique has genuere parentes.
Te tel/u!, Ardloa polus qua Jidera pafcit.
Grata recognnfcet ; gelidique fub atkeris Ursa
Incolumis tibi ftahit lionos.^ fertque nepotes
Cantabunt memores Luidi per fecula nomen.
Hac cecini Amicitia ergo
J. Keill Scoto-Britannus.
In Edv. Luidi Gloflbgraphiam.
Quid Ji reverfus f^iritm afforet
,Jam Buchanani, nobile caUidi
Tentare ple&rum, priftinumque
Ojficitim renovare chordis ?
Antiqua tellus, die, age, Scotia,
gasOT defiinares Tu, fact It yirum
Ornare verfu ; quern parares
No7i humili celehrare cantu ?
Luidus priorum qui Britonum decvi,
Pofcit Cameenat -, pulvere feu din
Fwdata furgator repotiat.
In Jiiperam referatque lucent.
Sive lUe morfu teviporis iniprobo
Exefa fidd reflituat manu,
j-.tque acer Interpres ncudat
In veuiens renovata factum.
She lUe vocum exquirere origiues
Jjongo recur fu gejiiat, <^ fuo
A foiite deducat, redire
Ad veterem faciatque rtturt
Ouamvis dolendo prejfa filentio
^m Buckanam couticeat lyra,
Stat fama Luido, vendicantqut
Ferpetuam flit fcripta laudem.
Andreas Fraz-ier Eccl. Scot. Fresh.
In Amiciffimi Viri E. L. Gloflographiam.
QUod recem firati tibi debet atai,
, Nomini feri tribuent Nepotes ;
Nojira fed furgat, Lhuidoque Mufa
Servtet uni.
Serviet verfu memori recordans
&uas vigil lap fas revocavit arteSy
Verba qua nigra catus ohfoleta
Vindicat Oreo.
Temporis dentes hebttare novit
Cura felicis Lhuidi ; refurgunt
Mortua lingua, didicitque vox e-
mijfa revert/.
Talis Vxorem repetiffe Vates
Thraciut fertur, cithara patents
Tartari leges, avidumque Ditem
Carmine mulcens.
Hic tamen dodo tibi cefflt Orpheus
Conjugem plorans iterum reverfam,
Sjua femel vera tua chart a fixity
Ufque fuperfunt.
R. Jones Maridunenfit.
In amici fingularis E. Luidii Archaeologiam Biitan.
BAnnarum (i) facilis quamvis fs ruflica Mufa,
Exhaufldque ?iive ^ Melibcci carmine raucx
Monticola, cand g^ jam defuetudme tarda j
^»^ folers meruit Praconia dicito Luidus.
Luidus 1^ Alpinut : Nofiram neque Jpernit avenatrt:
Pralia quanta tulit Saturno dicito iniquOy
Linguarum tetrd veterum ferrugine rafa
Scrinta, qui refer at ; denfd caligine teHa
Emit e latebris (^ apertd in luce reponit.
^lui Bmomim fcripta (^ Scocorutn antiqua recludity
Memhrana an faxo concredita : Prifca recenfet
Nomina quid vale ant propria : ^ qua proxima Scot is
Moribus accedat veterum gens ; quaque Bricannis.
fattt primum queritur Je dentibus expoliart
Tempus ; dum nolens reddit qua trita volebat.
Obliti hie primus vindex cantabitur avi.
Reflitutt Scotis fublapfa i caduca Bricannis;
Celtis c^ Pidtis deperdita. Cornubienfis,
Cantaber, e^ Scotus quam linguam agnojcit uterque^
Comparat : Affines ferifus hac arte refolvenSy
Et renovat furdis aures i^ lumina cacis.
Linguas prifca loqui, cogit dum vera fateriy
Literulis larvas, fucos dum vocibus aufert,
Hifpanum Scotum ^ divtfd Hirpe, Britanaum
Hijlaria ut taceant, ilatuit ; fermonis amujji
Albanii metas Briconis Cambrique refignans.
Primus enim Cephilos Scotos, Pcphilofque Britanftat,
Nojque notas Britonum fibilajfe ojlendit anhelas. {%)
Mille alia invenit doff is celebranda Camwnis :
Cedite Banniades • Non vefira cuprefTus, erica.
Amicitia (^ Gratitudinis ergo '
CollinuE Campbell Ardchattanus PaSioty Lornenfis.
Ad ClariCT Virum £. Lhuidum Arch. Brit. Auch.
SE U Parca infudit prifcam tibi Lhuide mentem,
Sive luto natura novo pracordia fittxit,
SoUieitis lictat mirari ^ quarere Mufis.
Non tua vulgares verfant molimina curas,
Sed per rnaccejfof /rudax contendere caUes
Mens avet, igriotafque in lucem protrahtt artts.
Fama tibi e Si I ice exctiffa efl indagine doila.
Arte tua hinc ?iitidis Domut Adimoleana lapillis
Inflruitur, patriis ditefcitque Anglia gemmit -,
Inde loqui formata tuts ffirpe Celtica librit
Exigit ad veterem rediviva vocabula normam :
Sjjualia perculfas penetrarunt Cafaris aures
Mafcula verba, fuas audax Caratacus olim
Cum caneret pugnas pleno mirante Senatu
"Roma catenatum (^ tremeret ^eBare Britannum.
At Tibi, quern fanilas patria inflaurare ruinas
Urit amor, profugofque juvat revocare Penates,
Qualia inornatus perfolvam pramia vates ?
Hac voveo. Dnm faxa manent tua, lingua Britannis
Dum fuafiat, miras Gens utraque pradicet artes
Lhuide DoUe tuas, vivantque in marmore laudes.
Edvardus Wynn A- M. Coll. Jefu Sec'.
(i) Banna, Benne aut Beannidhe altiores plerique Scoriae & Hiberniae montes appellantur. (z) C ini-
tiale apud nos valet P Cambrobritannis j Cunde Scoti Cephili & Briunni Pephili ) & S, H. Vide p.zo. c.x,a ;
6c p. 19.0.3. Gan

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence