Skip to main content

‹‹‹ prev (126)

(128) next ›››

(127)
 
 POEMS IN MAYNOOTH MANUSCRIPTS
 1 1 . Binn Horn do ghuth milis min
 a bhean do bhi ag an aird-righ
 do ghuth mear is milis liom
 a bhean a hinis Éirionn ^7
 12. Dá léighthí dhamh san tír ^^ thoir
 saoghal na slaite iubhoir
 aoghaire ^9 bán-Chnuic Bréanuinn
 a lámh-chruit do leiséaghuinn ^o
 13. lonmhoin lem-sa duthchas ^^ damh
 fiodhbhuidhe áille Alban
 giodh ionmhain 22 as annsa learn
 an crann-sa d*fhiodhaidh Eireann
 iVf
 Mac an Bhaird .1. Giolla Padraig.*
 1 . Glóir is moladh dhuit a Dhé
 tú an flaitheas ga bhfuil buain-ré
 tú do bhi san chli gan choir
 is tú an ri os na rioghoibh
 2. Tú do chruthaigh an chruinne
 tú an sosar s a[n] sean-duine
 tug crú do chneadh ar ar son
 tu neamh agus tú talomh
 17 Stanzas 9-1 1 appear in the order 11, 10, 9 in R. 18 is tir
 R. 19 a eangair R. 20 leighéasuinn R. 21 sas ionmhuin R.
 22 ionann altered to iongnadh S.
 * O Renehan Manuscript 73, 44. For the ascription compare
 Four Masters, i 507 : Mac an Bhaird Airghiall. Giolla Padraicc
 mac Aodha do mharbhadh.
 "5

The images and texts here can be used under a Creative Commons License unless otherwise stated. Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 UK: Scotland