Skip to main content

‹‹‹ prev (126)

(128) next ›››

POEMS IN MAYNOOTH MANUSCRIPTS
1 1 . Binn Horn do ghuth milis min
a bhean do bhi ag an aird-righ
do ghuth mear is milis liom
a bhean a hinis Éirionn ^7
12. Dá léighthí dhamh san tír ^^ thoir
saoghal na slaite iubhoir
aoghaire ^9 bán-Chnuic Bréanuinn
a lámh-chruit do leiséaghuinn ^o
13. lonmhoin lem-sa duthchas ^^ damh
fiodhbhuidhe áille Alban
giodh ionmhain 22 as annsa learn
an crann-sa d*fhiodhaidh Eireann
iVf
Mac an Bhaird .1. Giolla Padraig.*
1 . Glóir is moladh dhuit a Dhé
tú an flaitheas ga bhfuil buain-ré
tú do bhi san chli gan choir
is tú an ri os na rioghoibh
2. Tú do chruthaigh an chruinne
tú an sosar s a[n] sean-duine
tug crú do chneadh ar ar son
tu neamh agus tú talomh
17 Stanzas 9-1 1 appear in the order 11, 10, 9 in R. 18 is tir
R. 19 a eangair R. 20 leighéasuinn R. 21 sas ionmhuin R.
22 ionann altered to iongnadh S.
* O Renehan Manuscript 73, 44. For the ascription compare
Four Masters, i 507 : Mac an Bhaird Airghiall. Giolla Padraicc
mac Aodha do mharbhadh.
"5

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence