Skip to main content

‹‹‹ prev (14)

(16) next ››› [Page i][Page i]Opdracht Aen den Heere Constantyn Huygens

(1) Front cover -
DER * p
FLUYTEN LUST- HO F,
VolPfalmen , Paduanen, Allemanden, Couranten, Balletten, Airs, &c.
Konftigh en lieflyk gefigureert , met veel veranderingen.
Door den Ed. J r . J a cob van E y k, Muficyn en Diretleur vande Klok-werken tot Uitrechtte.
Den 2 Druk , op nieuws overhoort, verbetert en vermeerdert , door den Autheur, met Pfalmen, Paduanen ,
Allcmanden» en de nieufte voyzen , en verfcheyden ftukkenommetz Boven-zangen tegebruikken.
Dienftigh voor alle Konftlievers tot de Fluit , Blaes-en allerley Speel-tuigh.
EERSTE
DEEL.
S33 2
OF SCOTL
6'Amsterdam, by Paulv.s Matthfz, inde Stoof-fteegh, in 't Muzyk-boek, gedrukt. 1649.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence