Skip to main content

Glen Collection of printed music > Printed music > Composite music volume > Uitnemend kabinet

(227) [Page iv] - Vertoninge en Onderwyzinge op de Hand=fluit

‹‹‹ prev (226) [Page iii][Page iii]Bladt-Wyzer

(228) next ››› [Page v][Page v]

(5) [Page iv] - Vertoninge en Onderwyzinge op de Hand=fluit
Vertoninge en Ondemy^nge op de Hand^fluit.
Om alle Toonen zuiver te blazen: Zooift, datmenfpreekt, vanondrenop;
dat is: van c na boven toe, op-gaende.
c & e ■ jf <# & ]>
,^#iilL
EsS^
~r§-^-
sffl5'
:&£!
j$'*defg<*bcdefga b cd
$:ê_-^
— «—
~:g— = : [ -^P^—
1 c d e f g a bcdefgabcd
Om f. te blazen : moet men alle de vingeren , met de pink en de duim toe doen.
Om d. te blazen : moet men de pink op doen, de andere vingren, met de duim toe.
Om e. te blazen : moet men de pink , en de vinger naeft de pink op doen , voorts alle
de vingren en de duim toe. een oftaef , Hoger , dan de duim achter , maer half op.
Om ƒ
*

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence