Skip to main content

(36) Raspredelenie vlozhenii v osnovnye fondy po otrasliam narodnogo khoziaistva [Translation: Distribution of investment in the main sectors of the national economy]

‹‹‹ prev (35) Sotsial'noe strakhovanie [Translation: Social insurance]

(37) next ››› Pritcha o spravedlivosti [Translation: A parable on justice]

(36) Raspredelenie vlozhenii v osnovnye fondy po otrasliam narodnogo khoziaistva [Translation: Distribution of investment in the main sectors of the national economy]

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence