Iolaire

1. An t-slighe a thòisich an Iolaire a’ gabhail, a’ seòladh bho Chaol Loch Aillse a Steòrnabhagh.


2. An t-slighe cheart Steòrnabhagh a ruighinn.


Coimhead nas fhaisge agus faic na slighean dhiofraichte a bhiodh an Iolaire air a ghabhail a Steòrnabhagh (air an sealltainn le comharran-ceiste agus loidhnaichean bhriste ghoirm)


Coimhead nas fhaisge air Biastan Thuilm far an deach an Iolaire fodha (air an sealltainn le dotag dhearg am broinn cearcall dearg.)

Slighean a-steach a Steòrnabhagh.