Murt (Mort) na Ceapaich /The Keppoch Murder

Èist ri Murtadh na Ceapaich le Iain Lom MacDonald/Listen to the song by Iain Lom MacDonald

Air a leughadh le/Song read by: Ruaridh Mac Aonghais Urchadan

Ceòl air a chluich le/Music performed by: Almut Boehme