rùrachadh an stòrais

Home

Homepage banner

’S e amas na làraich seo ciad-shealladh a thoirt dhuibh air ceòl nan Gàidheal – a chuid eachdraidh, ionnsramaidean agus òrain, mar a thèid a thoirt seachad, agus air cho beòthail agus a tha an dualchas an-diugh.

Tha pìosan didseatach bho chruinneachaidhean mòra na Leabharlainn gan cur fur comhair airson beairteas ceòl nan Gàidheal a thaisbeanadh, agus iad saor gus luchdadh a-nuas agus cleachdadh.