Skip to main content

‹‹‹ prev (77) Page 71Page 71

(79) next ››› Page 73Page 73

Familien Kling.
ling og Hustra i Rostock havde, maaske blandt flere, 2 Børn (B 1 — 2), f. i Rostock.
B 1. Anne Elisabeth Kling, f i Bergen 176 . .
Ægtede Zakarias Jiirgen Haltaus. (Se Stamtavlen for Familien Haltaus, Pag.
64 og for Familien Campbell, Pag. 15.
B 2. Rolf Kling, f i Bergen. Bødkermester i Bergen, boede i Klingesmuget ovenfor Øvregaden ved
St. Mariakirken. Det er efter ham Smuget har faaet sit Navn. Med hvem han var gift
vides ikke. 5 Børn (C 1 — 5), f. i Bergen.
Cl. Anne Jermine Kling, f. 1748, f i Bergen 10de Mai 1813, begr. Kl. 12 i Iste Kvarter i
St. Maria Tydskekirkeg. 17de s. M. Betalt til Kirken for Graven 3 Rgsdlr. og for Ring-
ning 2 Rgsdlr. 3 Mark.
Ægtede Titus Daniel David llamiii. f. i Rostock 1747, Handelsmand og Lysestø-
ber i Bergen, f der 17deMarts 1803, begr. i St. Maria Tydskekirkeg. 24de s. M., 56 Aar gl.
*) „Margarethe Dorothea Hamms, gebohren Ohlmanns, aus Rostock gebiirtig, (die 2 Malen in Rostock ver-
h«iratet gewesen; der lezte Mann, der noch daselbst in Leben ist, heist Miiller) gestorben in einem Alter von 72
Jahren, 8 Monate und einem Tage", sees efter denne Anførsel i St. Mariak. Mnstrb. at være død i Bergen Ste Fe-
bruar 1792, og begr. i Tydskekirkeg. Ilte s. M. Hun havde 3 Sønner (a 1—3), f. i Rostock,
al. Titus Daniel David Hamra, se ovenfor.
a 2. Nicolaus Peter Hamra, f omkr. 1826 paa sin eiende Gaard Langeland i Mælands Sogn paa Holsenøen i Hammer
Præstegjeld, begr. ved Hammer Hovedkirke paa Osterøen.
Ægtede Anne Sophie Rosenkvist, f paa Gaarden Langeland, begraven ved Hammer Hovedkirke omtr. 1848—
50. Ved Testamente skjænkede hun Gaarden Langeland til Kjøbmand Seels Enke i Bergen, hvis Datter beboede
den i Ægteskab med en Agronom Pedersen af Bergen. Gaarden er nu solgt og inddelt i 2 Bondebrug.
Havde 1 Barn (b).
b. Margaretha Dorothea Hamm, f. i Bergen 10de Marts 1784, d. i St. Maria Tydskekirke 14de s. M., f 3 Uger
gl. og begr. i St. Maria Kirkeg. 6te April s. A.
a 3. Carl Hamm, var Skibsfører, gift i Christiansund. 2 Børn (b 1—2).
b 1. Daniel David Hamm, ægtede Cousinen Margarethe Dorothea Hamm, se næstfølgende Side.
b 2. Margaretha Dorothea Hamm, 2 Gange gift
Ægtede 1) Sohlrider, Kontorist i Bergen.
Ægtede 2) Wringel Olsen, Skræddermester i Bergen.
Havde i Iste Ægteskab 1 Barn, og i 2det 1 Datter og 2 Sønner.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence