Skip to main content

Literature & Theatre

Rustica Academiæ Oxoniensis nuper reformatæ descriptio

(32) Rustica Academiæ Oxoniensis nuper reformatæ descriptio

Ruſtica Academic Oxdnienſis nuper Reformatae defcriptio,
In Viſitatione fanatica}Octobris ſcxto, &c. Ann. Dom. 648. cum Comi-
tiis
ibidem Anno ſequente: Et aliis notatu non indignis. Doctore Alibone,
nuper Lincolni R Oxon. Authore. 55

1 R Umore nuper eft delatum,
Dum agebamus Ruri,
u Oxoniam iri refermatam
Abiisqui dicti puri
2  Decrevi itaq; conſeſtim,
( Obſtaculis ſublatis)
Me Oculatum dare teſtem
Hujuſce novitatis.
3  Ingreſſus Urbem juxta morem,
Scrutandi deſiderio :
Nil praeter maciem & ſqualorem,
Foediſſimum comperio.
4  A Decio in ſpecum jacti, ach'
Qui tantum dormierunt,
Poſt Seculum expergefacti,
Tot mira non Viderunt.
5  Erectas illi crebras cruces,
& Templa conſpexere,
Quae priſci pietatis duces
Tunc primum conſtruxere.
6  Nos autem ſanctiora nuper
Incidimus in ſecula,
Qui Tollunt ista, tanquam Super-
ſiitionis
Symbola.
7 Ad Scbolas primum me trahebat
Comitiorum Norma,
Queis olim quiſq; peragebat
Solenniter pro forma.
8 Expecto Regios profeſſores,
Comparuere nulli:                 
Nee illic. adſunt Inceptores Udguam
Nee Toga, nec cuculli.            '
9 Calcavi Atrium Quadratum,
Quo Juvenum examen
Confluxit olim, Video pratum
Quod denſum tegit gramen.
10 Adibam lubens Scbolam Muſices,
Quam Famina & Joci
Ornaſſent pridem, ſed Tibicines
Jam nuſquam erant loci.
11 Conſcendo Orbis illud decus,
Bodleio ſundatore :
Sed intus erat nullum pecus,
Excepto Fanitore.
12  Neglectos Vidi Libros multos,
Quod minime mirandum:
ter Nam inter Bardos tot & Stultos
There's few cou&l underſtand 'em.
13  Dominico ſequente die,
Ad Sacra celebranda,
Ad aedes propero MARI AE :
Nam D IV AE Uox nefanda.

14  Tenebar mox intrandi metu,
Solicitus ut ante:
ultra Sed fruftra prorſus, nullo Caetu
Introitum negante.
15 Ingreffus ſedes ſenioribus
Iogatis
deſtinatas:
Videbam Cocis, & Sartoribus,
Et Lixis, Uſurpatas.
16 (a) Procancelarius recens prod it,
Cui ſatis literarum,
Quod Vero quiſq; probus odit,
Eſt Conſcientice parum.
17 Procuratores ſine Clavibus,
Quaerentibus oftendas:
Bedellos novos ſine Stavibus;
Res protinus ridendas.
18 Suggeſtum conſcendebat (b) fungus
Inſulſa quaeq; fundens:
So dull a fool was ne'r among us,
Pulvinar ſic contundens. qui
19 Qqicquid inBuccham evenivit,
minoct mens dextra, uſas
Boatu magno effutivit,          Aec
Et nunquam fuit EXTRA. unquam
20 Defeſſus hac Dulmanitate,            
Decrevi Venerandos
Non adhue pulſos Civitate,
Amicos Viſitandos. saturday
21 Collegium petii Animarum,                 
Nunc proprie ſic dictum :
Nam rerum biccorporearum
Vix quicquam eſt relictum.
22 Hic quaero (c) Virum ſuavitate
Omnimoda politum :
Reſponſum alibi ingrate,
CUSTODE M Cuſtoditum.
23  Ad corrpus Cbriſti flecto greſſum,
Qua brevitate poſſum :
Jurares novis probris preſſum,             
Et furibus confoſſum.
24  Eccleſiam Cbriſti ſuſq; deq;                 
Jactatam,mox & Verſam,
Et Sobolem, heu ! longe lateq;
Percipimus diſperſam.
25  Rogavi ubi fit (d) Orator,                 
Divinae plane mentis :                           
Proh facinus! in carceratur                   
Facundae decus gentis.
26 Hinc domum peto pracurſoris,           
Quem triſte paſſum fatum,
Recenti narrant Vi tortoris
Secundo Decollatum.
27 Tam Sancto (e) praſide cadentet
Diſeipuli recedunt :
Et (f) Caecodamone regente,
Nec bibunt jam, necedunt.
28 Heu! pulcbra domus, nuper laeta
Dulciſſimis fluentis,
Nunccaeno penitus oppleta
Canalis putreſcentis.
27 Adire nolui Trinitatem,                     
Quam noſtis prope ſtare:
Haereticam Societatem
Ne Videar damnare. demare
30 Nam tanta deſolatione,               
Quam quis nefandam dicet,stupendurn
Occurrunt nuſquam Tres perſonae
Scruteris uſq; licet.
31  Reverſo, Triftis ſertur caſus,             
Et miſerandum omen
Colegii, cui Rubens Naſus
Prae foribus dat nomen.
32  Dedeunt (g) illi Principalem             
Reftores hi Severi,
Distortis Oculis, & qualem
Natura vult caveri.
33  Mox AEdes ingredi conatus               
Non unquam Seneſcentes,
Stupeſcens Audio ejulatus
Horrenda (b) Suftinentis.
34  Quod dulce nuper Domicilium
Ingenuis alendis ;               
Nunc merum eft Ergaſtulum,
Innocuis Torquendis.
35 Ad flentem me recipio tandem
Flens ipſe Magdelenam : a,
Et gemens video Eandem
Vacuitate plenam.
36 Quae foelix dudum Ornabatur
Frequentibus Alumnis,
Quae ſuaviter innitebatus
Doctiſſamis Columnis.
Nunc lapſis fulcris queis Vigebat,
Videres humi ftratam:
Et prole denſa qua gaudebat,
En miſere orbatam.
38 Hae ſedes comptiores muſae
Quas habuere ſibi,
Nunc denſis tenebris offuſae:
Et Zim, & Ozim ibi.
39 Pro(i) Praſide cui quemquam parem
Vix AEtas noſtra dedit )
En vobis (k ) ſtultum Capularem
Ad Clavum jam qui ſedet.
40 Quam vereor ne diro omine
Septem regrediantur
Daemania, divino numine
Quae quondam pellebantur.
41 Quocunqne breviter flectebam,
Aut dirigebam Viſum :
Id totum induit quod Videbam
Aut lachrimas, aut riſum.
42 Ingemui, dum viros video
Doctiſſimos ejectos :
Et contra, alternatim rideo,
Stolidulos Suffectos..
43 O probam reformandi Artem ?
Quae medicina datur ?
Quae curat, ut curamus partem,
Gum Totum exſcindatur ;
44 Quadratos homines quae jabet
Et dodos extirpandos ;
Et nebulones prout lubet
Rotundos ſurrogandos.
Collegia petis ? Leges duras
Habes, nil fas videri,
Praeter aedes & ſtructuras :
Scholares abiere.
46 Culinas illic frigeſcentes,             
Capellas ſine precibus,
In Cellis cernas ſitientes,
Et Aulas ſine Meſſibus.
47 In Templis quaeris Conciones,
Aut quicquid eſt decorum ?
Habebis baeſitationes             
Extemporaneorum.
48 Interea quid opidani                 
With all their quaint Devices
Qui novas haſce (male ſani)
Exoptavere Vices ?
49 Erecta cornua gerebant,
Dum montes hi parturiunt:
Et nunc faftidiunt, quae volebant,
Et fortiter Eſuriunt.
50 Heu! ingens rerum Ornamentum,
Et aevi decus pridem:
Quo tandem pacto hoc perventum,
Ut Idem non fit Idem ?
51 Nam vix a quoquam quod narratur
Obventum olim Somnio,
Compertum erit ſi quaeratur
Oxonium in Oxonio.

(a) Dr. Reynolds. (b) Dr. Stanton. (c) Dr. Sheldon, poſtea Cant. Arch-Epiſc. (d) Dr. Hammond. (e) Dr. Bayly.
(f) Mr. Channel. (g) Dr. Greenwood Lippus. (h) Mr. Collier poftea Bedellus qui Tortus ſuerat per Chiliarch : Kelley.
(i) Dr. Oliver. (k) Dr. Goodwin, vulgo vocatus Dr. Nine Caps.                                                                       

London Printed, and are to be sold at the Green- Dragon in St. Panl's Church-yard, 1705

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence