Skip to main content

‹‹‹ prev (99)

(101) next ›››

(100)
76 TRÍ BRUIDHNE
H. 5. 2.S, 54a.
rlruidjos ris an 'mghin, & suidhios 'na fochair, &
á.o-hheir póig dlií, & do-rinne lé aní nach luathfeam
ann so. Agus a haithle an chaoimh-chomhráidh
sin adubAaíVt an inghean :
"A Bhiarmaid,'" air sí, "bí-si aig imtheacht
anois, 1 beir bíadh -| deoch d'ionnsoigh Chonáin
madh olc maith re Tnathaibh De Danann é ; oir
itáid cúig céad ban-ghaisg£'aííhach do Thuathaibh
De Danann air mo chumus-sa. ann so anocht,
& is íad mná is mo adhmhillsflííh draoidheachta
san domhan íat, & atá ipruinn Chondin 5s comhair
gach mná dhíobh, & beir-si a lór-dháothan
d'ionnsoigh Chonáin de. Agiis fós atá gach
a.on-hhean acu aig ullmhadh -] aig inneall dhraoidh-
eachta -] diabhkfííheachta c/?7/gibh-si na seacht
bhfir dheag sin d'Fhianaibh Eivionn, oir 's le
54i^- haimsiugh & le hadhmhillí?rtííh draoidheachta itá
dúil aig Tuaíhaibh Dé Danann sip/z-si do chiorr-
hhadh -] do chreapoll inocht, 1 ní re neart láimhe
nó lainne. Acht cheana, do-b/íear-sa leighios
dMí/-si as nach luighfe draoidheacht nó diahhlaidh-
eacht ort fcm nó air áon-nt'ach dot chuideachta
an ieadh bhías sibh a mhruighin Eochaidh Bhig
Dheirg, oir atá cuid do úir Inse na mBuadh
agam ann so, -] as do bAz/aí/haibh na húire sin
nflch luidhionn draoidheacht no diabhlaidheacht
air an tí agá mbíadh go ceann naoi lá -] naoi
n-oidhche on am fána b/ífuighe í, -] do-b/iéar-sa

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence