Skip to main content

‹‹‹ prev (22)

(24) next ›››

(23)
AT I K I M R Y.
tdyu tnaes m t Guydhekg skrhmedig, tr i hod gtiedi
troi'r Gair m y Ucrdon urth Seijhigo'r niue , t
Moy.
Matifco, Tre V'afcon ing IJ'.ad n Acdui. C^^. Ma-
thuifgc, Diir da. Hei-yd Maejdhur fte dhur Sc vydlyd.
Palla, Rhyu vdth o uish. Mart. Fallain, Mantex.
Vcrcingetorix, Tiuyjhg im mhltth ir Arvcrni. Cxf.
Fear ceaii go turus m t Guydheleg, a -iruydhocd air
;» air i gur pcjua urch Jr yradaith ; Lhyuiaudur ir
Hclynt, ficc.
VLrgafillaunus, Tiuyfog arax or Arverni. C^r. Feir
gi) Saeljn, i Gtir urth Lymman -, ne ir Aniydhur .
Aruydkokdd arax tdyu, Skuydur ne Arvur i Brcnin.
Edr. Saeghlan w ; geirlivir Guydhelig.
Vcrgobrcrus medh Kacfar otdh Triad ne yaritur in laith ir Aedui. Life us qui Cummo magiftratui prxcrar
quem yergobretum appellant /Kdy, qui crc.irur annuus & vitx necilquc in ("uos liabcc poteitaccm. Cif. de
b- Galileo L. I- Bex^K Fear go brcJth air in air, idiu G(\r urth var.i. Ag urth dhal fylu ar i gair ima
ir amheyes i gmta, mai o'r Galli a deither Gnydhelod, i fcth «/ uelai bexax Ic n t hyd r« amme. Gati in bod
ni 'n guybod ucician, uru hen bi'.h i Celtx, ng u.c laucrocB o'r hc:i z.naGalcg (nl- Uydheleg) i'ydii cto in
1 Frennig brel-nnol, mat o Fraij;k a dactli i Guyoclod; pai a rivcDanc vod kimTeint ag (ydh in i iiiaic
fihu o eiiic Teyt/.oieg nc Exmineg. Ond ir a/:oj- am hinny idyu ohcruya vod i Bclga im mhlic i Galli m
fiarad Exmineg, vai i maent etto; ag htblau i C(?//<* a tcirant imma, ag a acthant riu OeyoctD guc.li hin-
ny ir Verdhon, ev a caec hevyd rji o'r Belga;; a'r pcini fmcgiy i mac 'n debigol hcvyd gan a Guvdhtl
Diskcdig Mr. Rkydherch O Klalierty) oet> i Guyr a aluafan: Fir Bolg i jiain a jjcicanc n ctaiit huy ir'Uer-
Boii, in hir amj'er Kyn i Skuid'ied Gan na bharvy ir Guytselod i hyncn, na neb araA ar a un i, tjal jyiu
ar 1 Geiric Goglebig i.i i hiaic, nid amhcrcnajol kimhary jiai o honynt ar Sadncggan vod i Sacpieg in yn
or icvzoctiTeythoneg, cr i b6d guedi tenrikio gync rai geirie o'r G'^rafg , a Aaueroct) ir oej'oeb diuaeca
o'r Fremg a'r A.adm. Nid oef le in ni goclio mai cbiurc i Siejmeg f osicicr imlicA air) a daec i Gtirie
ima ir Guy&clgi oblcgd maent iu gneied gan i Guy&elod mcun hen livre, a ikrivennuyd kyn yndeb i
&uy gcnedl : Ag mae hevyd amnu cine Teythoveg gancynt rad idynt m i Saeyneg In ir Ejamplc fyo in
kanlyn Guy&e!eg idyu'r geiric kiiita, ar Sae)-nc.g a sknvcnir a Aicrene dyon. Ait, [ac] at. An allod, of
old. Aoide, youth. As, is. At;:n, [pagral, talec, cojion] hat. Baiter, -water Beirim, to bear. Beic, both.
Beithir, a bear. BuyJhe [mclyn ! bay. Bnar, [pig pigcA] brier. Broc, a brock or gray. Buidhem, a band.
Ceachdar, W/^^r. Q.c\AAiO\x\fi,Wedden's day. Can, right. ■fCmg,King. CVctquiU, quillet. Cnaib, [Kiuar;^ ;]
Belg. Kerinep. Cni^, \ knap, a button. T Coinne fguraig] \ quean. Coibtha, /y!if calf of the leg Craos, to
caroufe, Q,xy\\sA\\,hard. Q.\M\}a.,c:ird. Cuzn,cave!i,ckaven,haveft. Cnwtt, cheat. CwMwquen, chueti] -Jihen.
Culaidh, f/oaf^f. Da, /o Dal, </»/• &:dailtha, (/^-^/r. Dii::\,dear. Da:h [Aiu] a </;>. Yicox atear. Divrim,
to drive. 'Dobim.to daub. Don, dun. Dcs, dijll, thijlle. \^o;chi,dark. Div.adray. Eiiog, lueefel. Eadaa
[Tdkcn] head Vatleog, hillock, b'ohv, hoUo-dj. Fa\l:e. health | Faol, luo^ Feaoan, Germ /'/f;/. Fovar,
Fovradh, ^.zrvp/?. ¥o\\,huile, while. Fud fui'eadh, ^Vo«i/. Vor, before. \Frig, (Sexm.fraw, a -v^oman, a.
vife. YyiZ{\\,V\Xi\.hlid\\, hate, hatred. Q^vim, to goe. Gavuin, c<?.y". Garin, a groa-a. Gome, -JJOunded.
Gon,hurt. j;GTe,gray. Gru&h iarain, an iron crovj. I & iagh [Inyy] {(Undue fy : Angl. fg Sc ey.
\QA'i.xi,tov>ards. Is, m. Layun, laighim, /o //^^ ro //^. Leagh, [Mc&ig] a /f^c/'. ].och., black. Logfl'ulh]
Germ. /w*, Dan. /of^. Luaidhe, /i?^?^/. Lumhan, /<7»^ Migaih, mocking. M'-:is, a mefi. MM,fine. Moid,
oath. Muinn, burden. Nochdui&he, 7w,W. Oazs, hunger. Oir,/«r. Ohm [ived] «/?. Ohrt, ipooI, -woollen.
Voc, a buck. Rc?.din, a reed. Reidh, ready. Sid&l, a /addle. Saiv,/wf«. Sir [in vaur dro)' benl Germ
fehr. Skian,7i^Vyife. Scciv, Jhape. f Sk'.b, afiip. Seachin /hun thou. Seadhi, aja'uj Sei\,n>hile. Scnh, a
hide. S'nvrayc, fairies. Sio:, ice. SUgan, a Jl.^ell. Sneachd & t Gn,y«oty Smc3.r:iah, beji/iearing. Soiv.keal,
go/^el. Sreid, a herd. Snng.JIring. Sreav \ /crib Srenmh] ffre.im. Tachxh., to dig. Tmiilim, to tarry.
TdiTngtheoh, a drawer. Tin (igh, a thi-ejl'o^d. Tcngi, a tongue. Turn, drie. 1 oirfcach, f;>*flf. T;ugh,
tough, thick. Uavan [leg. iiavan] an oven, Uaillygim, to haul.
Nid ocf gen i, ond hyn yu buedyd in brejenol, am laii: a Boneb i Guy&elod. Ag oheruyb bod hyn
ima, er Acied idyu, in kinuyj- di;iraigion na )onuyd am liariynt or bhen, a deuij-ej" i eihocbi m gmta in
Gimr.icg. Oy gueoa urc vod jiai o Uyr diykedig in Guild ni, haub a gcAir i jknvcny n htheca;; amj-er
araA meun iaic muy gipredin. Am genedl i Bntanied, mae'n ajenpeidiol amgena/; guybodec nag (yb gen
i eto, a miiy o le yu holjien oi haber lu )"m6nyb, na A;ivingder A cyr anner^:. Ond pag dibenny i pi-
gimadrob ima hcb buedyd dim, KimeruA; i pe- fyb in kanlyn iShylA; yn o Lcd-leicocb tirnay Fraingk
ar glffinie'r Ifpaen.
U.X barAen Trioedh Inys Briden, ir pain a tkr.vennuyd im marn Mr. Vaughan O Hengurt, er i^hyl^;
mil o vliniboeb, nid aAun amgen r.a dal )•) lu ar i geirie imma. Tndydh arian>y Inys Briden a aeth gan
GafuaAon vab Beli, a Guenuynjyn a Guanar veibion Ai;u vab Kuyvrc, ag Aryanpod ver^; Beli y mam.
j4r Guyr hirniy o Erz a Heled panvanhoedhynt. jig a aethant gtda XayuaAon y heuyzr ar uysi i Ke))aritd,
c'r Inys honn. Sev xe i mae i guyr hir.ny in 'U-)'gU) n. Sev rhivedi a aeth ganthynt yn mil ar higeint. Or
bay ly araA a henuayye'r audur o'r blacn i kmta a aece gan Irp Lyibog i Aixlyn in amyer Gadhyal i Btry
[q. an I. vab Iri'] a'r ail gan Elen Lyeoog a Maxen Uledig i Lidau. a ;ean vod hiny ij;hylA; A- D. ji^^.
ag a guebe mat 'n viiy oiuefcar, ag veAy in agoj" i amjer ir audur ir aece'r tridyb Ay, mi a vuriey i vod e
raiA ai'n kamgimeryd enu'r Tiuyyog ai bod Kafuaxon al> Beli araA hebbu *r Tiuy) og a imlabob ag lyl
Katfar. Ond gan i vod in galu a piveinuyr Ke/faried, cv a aAe vebul Kafuaxon vab Beli maur, 'ab Mi-
nogan. Bibed hinny, val i vinno ; gan vod guir diame ran oi batkaniad ; ni J amgcn na mined Britin'cd o'r
Iny)- ima i Ltdau; a Kin vod Guyr Guafguyn m arvery Kimiykiaic o Fremg a piu hen laic araA, mi a
dibiey nad over isun nag amhercnayol, edr_, x uidig yu hiair. Rhai geirie Kimraeg afiuybelega barAenep
mci, ond oi hiytiried druybi in hoAo!, ir he.i Romaunt I ne Rtveritiethy'^ ligredig ij^hydgimyyg a'r hen 1ff>ae-
veg a'r Galeg idiu hi. Or amriu eirie Kimr;eg a cdiey yylu mci, i jiai muya hinod oeb 1 pain fy'n kan-
lyn. Ach, OX- Aco & aqui a;t«. Adouzilha/i.'/y. Amagat [Kybiedig'l otk»«/: OT»|ttr ;?■/«>, ^f. iOmuy
muy. Aro,aron ; triian. Arreire, H b. do reir, ar 61. AfJa, H b fcolt, ho>ti. Aigo [aifgo] Hib. aifge, eifgr,
uifge ; Dur: ag or gair ima val i mae 'n debigol, idaec i Aid'mAqua. Birgti bragio xt'n ve giuarx. Biu-
toire bloditir : bluroire idyu kijf vlaud. Bayfaduro del pabifeau • marque [rnedh i Kivieythydh Frennig"!
qui eft a cote du pain lots qu'il a elie preffe au four. Vexy Pabiieau^x pcbez G»yr Kernyu viz,. Pobydh. Bern
[vern] uern., pre?; guemen, Hib, Fern Bernu pcfcayru Bernard biskur, vii Bernard biskodur : veXy a ga-
liiant t kryr glds. Berrec idyit'r tap aeilu'r Skuydied Btircd [Gal. 6c Angl. Bonccj ag odhturth i Aidaueg bur
pen, (buriua in i Kmiavreg) i diu'r gair. Bigar / pigur : vexy a galuant i guybedyn xuyd a eilu rhai Robyn i
gtrur. Blou bey, boy i eiJion in i geirie, beydy, boydy,i!^c Brama, ^rfx'^ ; agin 61 ir hen skrivnidhieth, bremi,
<» brema. BrA(\'iZ breiziad v\z kovled ne goeled Britnz prrvyv: vexy a galuant ureinin. Budel bydhel. Ca-
biiou keibr : Corn. ^ Arm. keibrou, keibirou. Cadeno [Hifp.cadena] Kaduen Cagal, cagaillou, kagal, kagle ,-
e X Dial

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence