Skip to main content

‹‹‹ prev (21)

(23) next ›››

(22)
AT I K I M R Y.
Loit, Briu, Rltipi Lot.
Luath, B^yaui Lehiah. Ja. i. 19.
Mala, Ke'^j Maletas. ^. ., ■., ,■„
Maol [Maothol] Guds, hachgen ; Mutil, Muthilla.
ilf— ear, Bys; Erhia. L. ii,io; 16, 14. 5cc.
MeJa, Gra/ra ,- Mahatfic, Gr^a» Guynuydh.
^_ire, Gualhgov, Xnvydruydh ; Erhoa.
f Na gav, y G<i/<J'yj Negua.
No;>;,P<»7Wi Noz, Pan, pa aur.
Obair, Gorzuyl; Obra.
Olan & Lo, Ga//» ; Hie.
fOrc, «>; Arrac, arraul, arraultze. JLw. ii- l^■
Os cean, ^r, odhiar, yux ben i Gainean, gainera,
gaineco.
PogCfPoc] Kyjfan; Pot. Mat.iG.i^l.
PoflaP?-/W; o'r LhadinS^otiias; Spofa.
Re & ris, At; Ri.
Re, Urth; Ra.
Ris, Tray; Re7..
Saibhrios [& haibhrios] Kyueth; Abraftas.
Sal;(iadh, Bydredh'r, Salfuts. Mat. \<^. 18, 10.
Saohar, [Saochar] Guaith ; Sari, Kyvlog.
Se, ji^WA; i Sey.
Seargcha, Cn'aj Searra.
Sgaile, Kiskod ; Itzale.
Siubhal [& hiubhal] Rhodw j Ebili.
r— obar & th—ohar, Fjnnon ; [Ithubhri] Ithurri.
Toiceach, Kyuaethog -, Datec Lhaun. iVJat. 6. az.
Ua' [uagK] Be'dh ; OeJ, GW_y.
Uydhaoh [ghuidhadh] Dimyno i Othoits.
Aaueroetj eriA a e^id i ;cuanegy at hyn nid m inig o'r Kmtavreg, ond o'r Ijpaetieg brefennol hevyd, er
maint a ^igruyd, ir laich hbno, a Aadin ag jirdveg. Ve^^y gan m bod m gueled in o cglyr bcAaA;, mat
buy genedl oeb hen drigolion ir Euer&on j mai o'r yn Kivodiad a nini ir ot& 1 Guy&elod,ag mai guir
diamc a skrivennot) Nimiio ag eru er Aauer oes, buad kenedl 1 Skuidied, ir' Uerdkon a^an o'r Ijf'aen; i pec
nefa yu brovi idyu vod 1 jiin honno o honynt, a eluyd Guydhelod in trigo gynt in Aoegar ag 15 Htmry.
Nid oer neb o'r Guycelod i hynen, am a un i, er main: a barvy ybynt Eknveny 15 hyl;!; hanej- a bonc& ■
i kenedl in fon vod Aoegar a Ximry erioed in i mebianr, ag etto puy binuag a &eil fylu ar lauer o r.ea
cnue avonyb a mmi&oea truy'r Dirnaj-, "" ^cij- o le i amme nad i nhu oeo 1 Tiigolion pan roud ir enuc
hinny arnynt. Nid oeo enu gynt ar ir Avonyb muy kipredinol truy'r dirnaj-, nag «>^, jr hun a )-gri-
venne Guyr Rhyven Ifia ag Ofia ; ag a eluir ceo truy Loegar yisk, Esk, Vsk ; ag Ax, Ex, Ox, &c. Be-
Aaz er bod privavon o'r enu hunu I5 Hit»ry, ag yn ara.\ in Nivncint, etto ni bcaAir nag m in Hiaic ni,
nag \x. Herniueg aru}t5oka& 1 gair ; ag nid Aai over edryA; am danau in 1 Gimraeg a Briconeg Kerniu a
Aidau ■ na" am 1 gair Avon ir hun f) & enu |iai o avonytj Aoegar in 1 Saejrieg. Aruytjokad 1 gair in 1 Guy-
oeleg idiu'lJMV- Ag megis 1 mae'r geirie Coojn, Dor^ Stottr. Tame, Dove, Avon, &C. in Aoegar, in kiva-
sev nad idynt amgcn na'r geirie Kimracg : Kitm, Dtir, Ts dur, Tdv, Dtvi ag Avott, a rruy hinny in da-
ror mai'r Ktmry oeD i hen Vrodbrion, veAy mae'r Geirie, uysk, Au-,, Kmuy, Ban, Drym, Aexlia, ag
amryu eriA in da^O)" vod 1 Guydhelod in preruylio gynt m 1 kivryu levytj ; kanyj- ij-tyr 1 geirie in i hiaic
nhu idyu Dur, Ayn, Privavon, Minydh, Keven a maAuyd ne maen M<yd. Am 1 gair ily^ ne uijge nid oej"
yn gair araA aiverol ganrynt am dhiir ; ag mi a dibit)- gynt gan amied ir Avonydh in Aoegar, o'r enu imma
a gaAaye'r gair vod in in hiait; ninne in ir hen amjeroet) ; ond pan nij- medrun gacl i hanej- in lair Ker-
fiiu nag in 1 Aidaueg ; a x^n ijxiried nad oeb bo)-ibl, pe bije ynuec in 1 Briconeg, ybynt buy a ninne
eoAi gair mor arverol, ag mor ascnpcidiol i aruydokad, ni A;eve)- i le 'n 1 byd i ame, na by'r Guytjelod
gynt dro)- 1 duazy ; a darvod in jiieni ni irry 1 jian vuya o honynt i gilio i'l Gogledh a'r Euerdhon, m ir
yn pynyd ag a darvy ir Rhiveinuyr guedi hinny, in gortj-gin ninne, a Barbaried ir Almaen a Ai^lyn paa
bipigiob kadernid Rhyven, m herlid o oey i oey, in Tervine pre)-enol. Ni a uelun urc hyn, mor agen-
jieidiol idyu'r Guytjeleg ir )-aul a gimerant arnyn skrivtny am hmaviec Inyj- Briden ; ag urc barren 1
pan ginta o'r Aivyi, a guelir hevyd in eglir nad ocf vob 1 gael Guybodec perpec o'r hen Gimraeg, heb 1
Guybcleg a leicoeb Kerniu a Aidau. Agnid pad edry/i immheAa^; i ganvod hyn na xorlan deved a da-
blithion: Kanyy puy vyc a liyr a/;o)- am alu Kyt deved in Garlan, er i v6d in guybod mai Beily, hyarth,
ne Gadlas id)U Lhan ; oni uyr hevyd, v6d i Guybelod in galu IJavad, Caor ? Ne paham ir idyj- in galu
Guarcheg godro, Guartheg hlithwn; oni liyr mai Blathuin idyu godro in ir laic honno? Ag veAy am laue-
roeb o eirie nad oc)- in bre)-enol na hamben yu skriveny, nag zzc]- /;uaic oheruyb 1 bod eij-yr in y
Aivyr. Y pec nefa iu baj;o)-, id.u ; Mai Kiudouduyr o'r Kenhedkedh a alue'r Rhiveinuyr Galli ne Celtas
oedh tr hen Uybelod ht?my ; a hyn hevyd a vybh eglyr uic bal )-ylu ar gi)-)-ondeb 1 buy inch. Mi a
ba7;ho)e)- 1 mob, in \ jiagimadrob Seiynig ; ag nid oejr le 1 oyod imma ond ir iPiidig 'j-ample fyb in kalyn ^
Ae mae'r geirie kinta o laic 1 Celt^, guedi 1 kinniA a/an o hen livre Aadm.
AUobro;t;, Albtyd, Eftron Vet. Comment, in Ju-
ven. Bruach ydyu Bro, ne odre guldd in 1 Guydheleg
ag^\\z yu Aralh. V'exy Allobro.!i ofi//; eilbhruaA;.
Aremonci, Guyr y morva ; Armhuirich, & Arm-
hoirich.
Alpes, Tzeldir, Mmtdhdir. Servius. ^ At am hmny
a galuodh t Guydhelod tr Skuydir, Alban ; oheruydb
bod Ty.eld'tr t Dirnas honno tn neffa tir ir Uerdhon ?
Aufcu, Dtnas Auchs 15 Uafgun. QxS.. At odhiurth
liysk \dur'] ne avon or yu enu r
Axona Avo» Ailne; Ailg i_ne liyfg] diir.
Bardus Pridydh j Baird.
Belgx Kenedl or Galli. Cx[. Edr. Fir, a Firbolg m
t Geirl. Guyvheleg.
Benna, Math o Gerbid. Feft. f Ben.
Bondincus, Aphuys, Hei> uaelod. Bunghancach &
Bondhannach. Or G«r Bun [g;</»fW] «gan,ghan,
ne dhan, Ueb.
Bracca, Math odkixedyn; Brekan, Hygan amliH ar-
verol gan tr hoh Uydhelod in tr r^eldir.
Bulga, Kdd Feft. Bolg, bolgan.
Cateia, TavlfoTf, Eonuaiu Servius. Gath.
Celtse, Guyr Gallia. Cacf. Gaedhil [Guydhel] f Cae-
dhil, Keyil , agmt rhiv >yofog in ol m harver ni,
Keiliet a Ceilt : Ag wd ahe t Rhvemied skrtvemy
V Gair hunnu ond naix at Ceihe at Celtse. AW oes
le xuaith i uyhod, pryn ai am tr yn axos a galuafin
vi cgledh tr Tnys imma (Kelldhon, a'r Rhiveinied
Caledonia) ai odhiurth t kocdydh ,- K^Jwy.; Keliadh in
Uydheleg tr Alban tdyu Koed, etto.
Crupellarius, Milur a xadpais haiarn. Krub, ai odhi-
urth 1 gair Kruban dec Krajk negimmu;t.
Divitiacus Brenm tr Aedui. C^f.^ynvihich oedh enit
arverol {ontd tdyu etto) im mhlith t Guydhelod ; ag ir
yn enu tn dhiamme tdyur dhay a Divodog im Mor-
gdnug.
Uruidae, Deruydhoft; Draoidhe.
Dunum, Bryn meun enue Trtvydh. Megis m t geirie,
U;i;ellodunum, JVItilodunum, Neodunum, Vella-
naudunum, Lugdunum, V'lrodunum, &c. Dun gan
JJydhelog tr A\hzn,idyu p6b bryn Kaerog ag am hmny
xauer oi Trevydh a henuir vexy. Tin a D'n oedh t
gair tm mhlith y Kimry, ag odhitno Tin Syluy a Thin
Daethuitm Mon, a Dinar uik tn Anion.
Gocfus Campiur. Serr. Gaifgea^:.
Leudus, Oudul : Vcrficulos dent Barbara carmina
kudos, l^enant. Fort L 7. c.8. Laoidh. £(/r. Laoi
tn t Geirl. Guydhelig. ,
Magus, Maes, meun enue trevydh, megis Magetrobia
Duromagus, Rigom*gus, Rothomagus, &c. Magh
idyh

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence