Skip to main content

‹‹‹ prev (19)

(21) next ›››

(20)
AT Y KYMRY.
ag Auftin Vuua; ig uaic Bangor ij- 1 koed. Argol o'r yn vac Vonebigei&ruy& hevyd a Dibarciad, a sagho-
rob audur Eyrgron ir leicoeb Gogle&ig, gan deiry mai hen Livre Scijnig idiu 'r jkrivlivre in /ivrgron
Rhidi;ten a henuej- i, in i Mvyr ima p. ■zz6. er bod amhopbl na uy&e urc i geirie jiijofedig mai Briconeg
oe&ynt ; kanyr er nad idiu in dei^ na Ximraeg na Guybeleg, ev a uy&e nad oeb i geirie hinny na hen Sacj-
neg na Ai;tlineg na Normancg ; ag i mae ev hevyd meun mkn araA o'ir yn Aivyr in kiva&ev a pernne yn o
honynt gyot i Egluyr Aan Dav. Ni Xrihuyi^ey am hyn in i pagimadrob Sei)-nig, pag kinhirvy muy bar
a Aid nag a dale 'r vac ^uiuledrad ; ond mi a gihoe&e)- 1 baub, gan tajoj- i nod, i buy a percine'r da. Am
1 kinta hevyd, ev a uybe o'r gore 'n bod ni a'r Guybelod in Griftnogion nid in ynig oefoeb kyn amj-er
Au)-cin Viaaz ond hevyd kyn divod neb o gcnedl i Saeyon t'r Ynyj- j ag am hinny vod gennim /icrenne
o'r blaen. Ag nid ocb Ic ibo ev amme nad oeb Aicreniie Aadin gan i Britannied kyn am)-er Krcd. Ev a
lAaj-e barren in Juvetial, Gallia caujidicos docuit facunda Britaxnos^ ag m Tacitus, dharvodi Agricola gyvieryd
gox'al eim rot Vyfgeidielh i leibion Dylidogion y Brytaimied gan ueled i bod yn vuy kyvadhas i dhyjgy, ag yn
dmge»az i donme at athrauteth no. Giiyr Gallia (^c. a hinny in ne;iireyad ir ail oej- o anedigec in HiaA;au-
dur ; ag ni bier i Saefon ir Iny)- hyd biueb i pymmeb, in amfer Gurtheirn Gurthe7ie. Am Gfencdl Guy-
belod 1 Uerbon ni ;Kirhae&ob arve Rhyven mo honynt; ag veAy mae 'n eglyr mai or tair kenedl, nini a
gavob ginta Aby)k Aicirol a moe^e dinaj-ol ; ag o ble a kae'r AeiA nhu ginta, ond obiurc i kimdogion a
cngolion ir yn Guledyb. Mi a im cifi)- atteb i Guybelod: Nid amgen nag a medre Avergin vab Mil
tl^aiue a baec evo'r kinta o Genedl ir Tfguidied ir Euerbon in amfer Seliv dhoeth jkrivcnny'r yn Aau ag
a arverant etto; ond vc I'lyr paub vod amhopbl uybod hinny j a pob giir dij-gedig a uyr hevyd nad oes
uybodec hij-by)- in i byd am drigolion ir lni)oeb imma na'r Barbaricd eriA o Europ, hma^iina Sgriv'nade 'r
Groegied a'r Rhyveinied. Am i Siefon ni barvy i neb o honynt, am a iin i ginnig provedigec a medre yn
oi Kenedl barAen pan baccant ginta ir Dirna)-. Ond bibcd hinny val i vmno, ^n peth fy& raid ir Saejon
a'r Guybelod a nmne hevyd gidnabod yj; hy\x ir hen Uybor imma; nid amgen na darvod i riu buy Ge-
nedl i dif gy obiurc i dridyb i oblegid vod pob yn m kadu nid in ini;; ir yn Aycrenne, ond hevyd ir yn
fain ir Aycrenne. Ir yn Aicrenne meba i, oblegid nid arvere'r hen Saefon muy na ninne ("val i guelun in
u Evcjil a argrafob Fr. Junius ag amriu livre eriA i Aicrenne k, j, ag x ; ag ni arvera'r Guybelod mo
honynt etto. BeAa;^ mac 'n hijbyy nad aAen ni a vedren yknvenny er amjer Tacitus, adel in Aicrenne er
muyn arvery Aicrenne 'r Saej-on : veAy naiA ai nini a biygob ir Saefon a'r Guybelod, ne'r Guybelod ai biy-
gob nhu a ninne. Or Guybelod an dijgob ni, ir oeb Aicrenne Aadin gancynt kyn divod i Rhiveinuyr i
inyj- Bryden ; ond pec idyu hynny nad oey le m i byd ybynt dij-tiolaecy, gan nad oej- gancynt Skrivnade
nag ar vemrun nag ar gerig, nag ar hen evydh nag arian, obiar beyparc ir amjer at lyl Kaefar j a fet na
>;redir vyc, er y deiry heb na jieol na pefum. Am i Britannied ni a aAun m haub brovi fkanys mae di-
gon o olevmag j vod Aicrenne gancynt in ginharaA; nag amfer Juvenal a Thacitus o heruyb mi a uelcf la
biucbar bryA o krian Beray. [ne Bericus\ ai enu arno, er amjer ir Imherodr Claudius : Ag i mae hevyd
rai eriA m enu KajuaAon Tiuyfog i Britannied a imlabob ag lyl Kaefar, hcblau Aauer na)- guybyj- moi ham-
j-er. Ag veAy ni ucla i'n brefennol, le 'n i byd i amme nad gancon ni, guedi in ni (val irarverir urc j-gri-
vcnny) neuid imbeA liciren y kab i Guybelod in ginta 'r hen uybor imma ; a darvod ir Saefon dair oer
ne beder in vuy diuebar i di)-ky gancon ni a A;an i Guybelod. Pe bijjcnt in dij-ky gan Auj-tin huy a viy-
j-ent in arvery q ag x, in ol devod Guyr ir Eidal a'r Freniguyr; ag in poi naiA ai jain s ai ch ir liciren f,
ar 61 * ag « &c. i pec ni unaecont hyd amj-er y Normannied. Ag nid oej- gan i bim lu Aiuanegy at hyn
yn brcj-ennol 15 hyl;;; hen Aycrenne'r Britannied.
Y pec nej-a a biyguilir mae'n dcbigol immi ej-gifodi vi hynan am dano, idyu'r hir amj-er er pan beAjrcyey
1 dair ginta, i Gimry, heb j-grivenny ^n Aivyr ond hun, ag yn Aadm in 8°. Nid oej- gan i vaur i buedyd
am hinny, ond bod in arverol im mh6b Gulad ag amj-er, vuru bai m ammal ar y Saul a gimerant arn>nt in
gihoebedig, ryu orA;uyl anarverol, oni f rij-yrant lu orfcn. A bod hevyd ueicie uyr guebol boncbigcb
m barny 'n ehyd ; naiA ai o heruyb di^migion anpej-imol pai eriA, ai eipe guybod eica 'r izofion. Nid
oeb in vim mryd i, ag ni abauej- pan beA;rcicj- deicio, gruydro nag mor vanul, na cruy'r hoA uledyb a
bym incynt, nag m agof gihyd amj-er : Na zuaic vi mebul nam habeuid skrivenny guaic kyn helaeced
ag a byb hun bruy euyAy)- ir Argluyb kyn i biueb; na A;ymefyd degum 1 dravel a gimerej- urc y Silvaen
ne'r Aivyr kinta imma. BeAaA; o)- treilie)- i vuy o amj-er ag arrian in travaelio er muyn kael gucA hij-piy-
ruyb a guybodec ; ag oy kimmerey vuy o bocn i bij^ky immi vy hynan, ag i gihoebi i baub araA ir leicoeb
ajenpeidiol, nag oeb vi abeuid ; ir oebun i'n goboeicio, ag ir idui etto, bee bmnag am biolA;, na xi\xa
vaur geryb gan Vonbigion Ktmry. Am ir amjer : puy binnag a edri^ij: in 1 balen gmta o Ragimadrob
Geirlivir y guir-bij'gedig aero Dr. Davies ag a govia at hinny leied kimmorc a gever i gan eriA {o bieicr
I livyr o'n inig j in hyn o uaic, ev a uel mae'n dcbigol na A;evej- i vaur amyer i vod in py jegyr i peder
blyneb kinta, ar 61 bi/iuelyd adre o Lidau m nhirnaj- Fraink. Oj- by'r Kij-fodyb in py anniben guedi hjnny
oheruyb vod guaic pai criA tan i buylo ir yn amjer nid arna i, (oblegid nad oeb gen i odyrdod in i byd )
ir oeb 1 bai hiinnu. Y harver idyu gimeryd muya a gaAant meun Aau, jiag eiyie Guaic ne arrian, ag er
muyn kadu Gueicuyr eriA aAan oi Hargrafdy ; a gadel 1 Guaic a vinnant a berciuo i Ij-kolheigion in 61,
er muyn guaj-neicy Aivruyr Aynden ; oni xant i buguc gan ipai j-yb ag Odyrdod gancynt yu troi oi sOy&.
Ag o\ axuyna eriA urc 1 pcini, ni arbedant deiry anuireb yu heygij-odi, ai byb ai helu yu, bod i gid m ir
yn A;uedel.
Ir idui 'n Kivabe a bij-j-e lai prij- ir Guyr Kij^redin druy Gimry a 'x.erviu a'r FMndhon a'r Alban pe bij-
yun in jgrivenny am bob laic meun Aivyr neiAdyol ; ag in kidnabod hevyd a bij-je hmny OrA;uyl acj eyol
im mh6b gulad. Ond yn Aej'j-ad a vijj-e hinny, ag yn araA oni ^amgimerej- i, a'r Guf r Diskedig am ki-
jhorob, idyu Kimhary'r leicocd hma 'n inyj- Briden. Kanyj- druy gydojod a A;ijtadly'r geirie, a keir la
vinyAi ucA hi)pij-ruyb am i guraib ai haruybokad in ir hen livre ; a nej" o lauer a fvoxx^x idyu'r j:orb im-
ma 1 buybmnag a xvizvaxo jgrivcnny Geirlivr dij-kedig helaec am yn bynnag o'rieicoec imma. Hevyd
(vel 1 guelu;t urc t henue) nid ir Kijeredin a j-krivcnnuyd 1 Aivyr ond er arA; pai o'r guyr penna 15 Himrj^
a Aauer o Bendevigion Diskedig Aoegar a A;ueni^cnt gimhary Guybeleg, Kerniueg, a Aidaueg evo leicoeb
cri^ gift^l ^'f Giraraeg.
Am uyr Kern'u a Aidau er i bod yj; himyj^k a Saej'on a Frankod mae i hiaic in dajjoj- val a guelu;*; in
eglyr in 1 Aivyr imma mai hen Vritannicd idynt ; ond x\i\ a rivcbu;^ in biamme vod kinnivcr o eirie
dieicr heblau 'r laic Vnconeg 15 Uybeleg ir Alban a'r Uerdhon. Mae day zxof am hinny megiy 1 mae 'n
debigol gan i; kanyj- nid ocj- odyrdod Iftoriae na mob araA ond kimhary'r leicoeb 1 uybod 1 Guirioneb.
In ginca Duy genedl gittrevedig [ne gydvyA;ebol ] oeb hen Vrodorion ir Euerbon : Guydhtlod a Skuydied.
Am 1 Guybelod hen Drigolion yr Inyj- imma oebynt, a'r Skuidied a baecant o'r TJpaen. VeAy Ae maent
m kittyno a nini ner Brycon eriA, Guybeleg yu'r geirie ; ag am 1 acIa naiA ai Guybhcleg hevyd a goAaj-otn
idynt.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence