Skip to main content

‹‹‹ prev (18)

(20) next ›››

(19)
AT Y KYMRY.
GAN birvod immi rgrivcny in i Alvyr imma, at Uyr Kernlu, m u hen Gerulueg, a hcvyd at
drigolion ir Euerdhoji ag Tcheldir \x Alhan, in Uydheleg ; ir idui 'ii gucled vi hyn m jiuimcdig
fnid er Tixos asenjicidiol in i byd, ond er muyn parA; ag anjudeb) i anner^: y Kimry in in
hiaic in hyncn ; ag i givatcv evo 'r hen Dhiarebuyr, mai Guedi treiglo fob trev. Teg yu edryx
tvag adrtv. Ond pag ir Aicrcnne dieicr, a'r j-grivenisiec anarvcrol imma \x. jiuyftro ; bi&cd
giiiu gennyj; kyn mind ym hcAs;;;, edry^; fain i Aicrenne urr y n6d imma. * A A;aa nad iduyv la kymcryd
arnav odyrdod in i byd i fcijgy i guyoor i rai erJA, ond gadel paub iu jgrivennitjicc i hynen, veAy, ir
iduy 'n deifiv ir yn pibid; ag yn gobeicio na xi\ mo'm barny gan y Diigedig in bigij^or, am beuij' vi
Aicrennc. Nid yu hinny vuy jiisid nag a gimmerob pob Kimro a j-grivcnob in ir yn f orb ; ag nid oej- yn
iaic ara>i a arvcrir i )krivcny na oarvy neuid yn vmy^; nalA ai i Aycrcne, ai j-ain y Aycrcne, ai p6b yn o'r
bay.
Xui a bit>in\\x in ne^ire 'r Aivyr mat nid er bai ar )krivenibiec gl)-rcdin i Gimraeg a'r Guybeleg &c.
a fkrivennuyd hen leicoeb i Aivyr imma a Guy&or neiAdyol ; ond am vod i geine in puiba^: vcAy, ag in bi-
roca;^ ir SaefoK a dicirred eriA na di)-gy'r uybor Gimraeg, a'r yn Lidaueg a'r Uybeleg. Kanyj- mac Aauer o
uyr di)'kcdig truy Loegar a cirnaj- Fraingl, ag ym mhlic ir Elhmyn, a guyr Atzlyn m 'uiAij-gar i uybod
ki)-)-ondsb i Gimraeg a iccoeb eriA j er bod in 6 anob gancynt bifky (val Plantj i Guybor o neuyb gan go-
vio 'n uaftad fain neuidiol i Airrcne. VeAy er bod ttxo]- aj;cnpeidiol am i Skrivenibiec h5no in i vie
Livyr a hun, nid oej' Il/CO]- m i byd yu harvery mcun Aivyr Kimraeg ac gaA paub gadu'r uybor gif redin ne
yn ir Atro dij-kcdig Davydh Dhy o Hiradhig, yn Dr. Gryfydh Roberts, Dr. J. Davydh Rhys ne yn Mr.
Henri Salesbury 8cc. Am y j-grivenioiec bresenoi vi pepme am i harvery idynt j in gmta cr muyn ad-
neuibiad hen Aicrcnne'r Britanied ag veAy guneicyr i Skrivnade Brithoneg hma ag fyb, in vuy kinevin ag
in hau)- i darAcn. i. Er muyn j-ain priod anuahanedig i bob piu lyn, ne bob pir Aiciren. 5. Er muyn
skriveny m nej" at laveryb, ne barabl y geirie, megif 1 mae 'n ajenpeidiol ag m arverol agof bob oef, im
mhob iair araA. 4. Er Kimmeryd immec edliuiad 1 Saefin 3 A;enhedloeb eriA am in bod in dubly Aicrennc
m ne;ttre Geirie, ag er muyn tyeby yn nej- at ir lounj-krivnibiec muya Kij^redinol. Ag in biuaeca er
muyn Aai koj-c argrafy 1 Aivre a gihoebir in RhtdtKen.
Ir hen httrene a adntmdir ima, idynt b, p, 5, 1 binod, p, j-, c, <z u in Ae a>. A'r jiai hyn a gevejr i,
in viny;i nid in ynig ar gerig, in amryu levyb yj Himry, end hevyd meun hen livre ar gruyn hivrod i
meg!]- a da^hoj-ej- in helaeca;>; in neAJreyad Gramadeg laith Kerniu, agin niued p. an. Ond er bod ir
)iain ir yn Aicrcne etto ni arvcrir mo honynt ima, ond bob yn meun ^njain in uaj-tado], Ae maegancynt
in ir hen livre ueitie bay ne dri ag ueirie ragor, val a gueluA; brovedig druy 'fample in ir yn Gramadeg.
z. Urc f^infriod anuahanedig fob xy» xjtiren, vi mebul idiu, a dile vod Elven ne Liciren neiAdyol am bob
fain neiAdyol j ag am hmny vod ueA Gramadeg Guyr Groeg am )'griveny x^ <p, \. a i, na Guyr Rhyven ag
eriA a arverynt in Ac'r heini ch, pb, rh, a th : Kanys muy kij-on buedyd, ne skriveny meun Gramadeg in
bod in kivneuid Airiren am liriren araA gidfciniol ibi, megi)' kany xany, telyn [celyn] &c. na'n bod yn troi
yn hciren in buy, urc j-gnveny Chany a thelyii. 3. Skmeny in nes at fain i Geirie idiu pan jkrivcnir,
A;te [ne a/:x] m ac achau De/;re in >.eDechreu, Krygmorin Ae Crucmawr; Kadualadaram Gadiualadr SiC.
Mi a tin vod jiai GuVr Difkcdig in erbyn hyn ; ond gan nad oes aAios gancynt amgen na Aiadu 1 viny 'r
hen arver, cv a aA paub uneiryr val a vinno o blegid nid hen Uybor Gimraeg idiu'r Uybor gifredin val a
daj;hoj-e)- in uahanrcdol 15 Gramadeg laith Kerniu ; ag hevyd nid kanmoladuy ped vae hi hen, gmnal skii-
venibier m 1 byd ajhivattcbol i leveryb 1 Geirie. Ag am hmny, y mae Guyr Fraingk yn biueoar, guedi
hir-inwrverai hen forb ; m skriveny m nef o lauer at )"iin y geirie, a'r yn pec hevyd a CAir 1 buedyd am y
Saeyneg ag arariu Icicoed ereiA. 4. Nid arver hen iaun Piuaic oe& dubly na d nag /, nag » j a >,an nad
gueby)- hyn gan y pai yy'n a^hinevin a'n hiiic, gueA y tebigun i, jknvcny yn liciren neiAdyol droj- bob
yn, ag o blegid nad oej- ond yn mic o /, in ir hen Gimraeg a'r Aadin mi a uelej- in ba vcncikio a o uy-
bor 1 Groegied ag X hcvyd am ir yn ixo^ ; Kanys Ae bo eifie Airrenne, nid louna^; i kimeryd nag o'r
lair debika 1 geirie ; ag ni un i vod y Gimraeg ("a'r Uydeleg ) in tytby at yn laic nej- nag at y Groeg. Mi
abeuij-C)- hevyd skriveny u yn acw, in 61 1 uybor hina in 1 Gimraeg a'r yn Uydeleg ; ag hevyd yn 61 fain
ir u, m 1 Aadin im mh6b Gulad dramor. y. Gan vod ir henAicrene ima in Argrafdy RhidiA;en eipy, ve
vibc Aai koj-c argrafy i )-orb ima nag meun Aicrenne o'r yn meimioli in 1 forb arveredigj o heruyb vod
pob fit val hyn in Kinuy)- Aauer muy o cirie.
Gan na barvy in ni er j-aic oc)- ne liyc arvery 'r hen Airrenc imma, a x;an vod Guyr Aoegar guedi ar-
grafy m biuebar imbeA livyr o'r hen Saefneg, mz'jm, ymacntin i holi, a /iuedi [loi enu Atthrenne Seijhig
arnynt. O'r pare araA mac 'r Guydhelod gan i bod immhob oej", ag etto hyd ir aur hon, in i harvery 10
dadly mai Aicrcnne Guybelig oebynt ar 1 kinta, a >ian iu kcnedl nhu banvon Aauer o uyr krcvidbol i brc-
gecy 'r Evcjil ir hen Saefon, ir amfer hunnu mebant buy a difgaj-ant hevyd I'r Sacfon jgrivenny. Ni
AjribuyAob neb o'r buy Gcnedl imma vod ir hen Vritannied hevyd, in arvery'r yn Aicrenne hyd yn biucbar
iaun, Audur y pcj'cer Aivre Goglebig m y pagimadrob Aadin o vlaen i livyr, guedi kivneuid am vi, imbeA
Licyr ; o blegid ibo e gliued imi buedyd vod gucA haul inni o'r Aicrenne hinny nag ir Satfon na'r Guybe-
lod. Y kubul 1 mae c ino guedi fgrivenny ydyu, na barvy i'r hen Saefin berbyn 1 Aicrenne imma nag
obiurc 1 Guybelob nagodiurc y Bntannied, ond gan Auflm Vina^:; 1 pec jy' gipal a pe duetj-e, mai obiurc
ir hen Sacjun a difgob i Briianied a'r Guybelod 1 kivriu Licrcne, a hyn 1 mae'r Pcndevig fmegij- ped
vae i air m bigon ) in i vanegy heb vod guiu ganco aai gadarnhay druy hen Odyrdod na Piinnig i rejimme
i hynan j heb gimcryd arno immi 'j-grivenny atto ev vod 1 Aicrenne hinny iu gueled cito in Eglu>r Aan
Gadualadar im Mon ar vaen skriven Kadvan vrenin Guyneb j a bod Kadvan in piveia in erbyn 1 i>aefon
*'Xx ch,ti dh, y W, 3 ng, i dhinod y m y gau Fydhlon, &c. a Q. p rh, f s, z th. u '■■^yu waftad, v/
d z ag

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence