Skip to main content

‹‹‹ prev (17)

(19) next ›››

(18)
In £. Luidii, Camhohrit. Diftionar. Scoto- Angl. i
Nunc Anglum elinguem, Scotum nunc luget lerna, I
Vraclufos aures mceftave conqueritur :
Filiiu iratam matrem fed ludit uterque.
Nee linguam hie pri/cam, nee frobat ille novam.
Arbiter him veterem renovandi Camber honorem
' Arripit; <^ mutos fuadet utramque loaui.
S)uam fuit innumerat labor improbut ordine -voces
Cogere, Saxonicum ^ reddere cuique fintim
Non JiietHS foffor fudori, aut lajfm arator.
Nee fngit nifi qui Lexicon ipji facit.
Vnde feres tanto dignas molimine grates ?
Vel qua fmt meritis dona paranda tuis ?
SciiUet leternos gem grata rependet honores,
Secula quofque negant Jioftra, futtira dabunt.
Jtlunere fi certet^ -vicit gens Cafllvelauni j
Dona Britannorum reddere lerna nequit :
Patricio ilia fidcm nam debuit ante Britanno j
Debebit Xm^'xm fera^ BritannCi Tibi.
Amicitiic iy Obfervantia ergo
Rodericus O Flalierti c C.
Kinnytid Kiwiigyn o Giveg,
Kindhruyn, Kindhelu ae hanreg.
Gan Vod i reliu or tydalen, ymma yn uag, Kimc-
ru;e ir Englinion rhag Aau, am Ueligordhe a Breinie
Pouys. Kindhelu Brtdydh maur ae kanc, ynghylA:
1 vluydhyn i i6o.
KIvarA;av y Byu, kivarA; baun
Volianc i viloeb enwogaun :
Ayrdor;i;og var^og ueu/; agkraun,
Eryr guyr gueligorb Leijfyaun.
Ail ueligors vaur veirb ueAyj
Am peir;j ar vij; girveirA; ar veigirvyj •
Blei&en toryv tervysk biecyj,
Blaenyed kunyed Kadellyng.
Tnde& uclygorb tndar
Or dhmug trais uoauj bluj; blaengar :
LLoegyr Aeibied Aovrybied Aa^iar,
Toruerthyaun y byrtliyo ej-gar.
Peduareb uehgorb pedueryb
Molaud, molav y lyn ae derAy& .-
Maur doryv daryv givaryv giucicyb,
Madogyon Madog Elj'j'IAyb.
Pymmeb uehgorb pymhedran
Om kerb kentor m i bann :
Aeruyr gaur arnod vaur varan,
Arodion kreylon pag crey Ian.
XueAied acrygar acraon
KaduaKon ail Aubyon Aavyn ry&yon
Kivneuid erinc arvogyon,
Kmvtnyed kynyed Kaer Eillyon.
Seicved uehgorb olcugor
Tros uaud i traecod traecicor :
Gurb vybm veibied i teubor,
Guyr Ueirnyon guryd diaA;or.
Uycved liiyc ginuyc ginuan
I debyv, i deuis givlavan :
Aauen doryv amgoryv amgivrdan,
Aavrobion Aovribyed Garthan.
Nouved i [lived puybueb
Y5 ^hivrajk kynu by trajk y trojjeb :
Tr^hiryon tigeb orvoleb,
Ny Araru tijjir tajneveb.
Dcgued yu am clyu om clyd cyrbaun
Kerb keintor kanys yaun :
Toryv ijgun yygnaut ij; fthaerniaun,
Taryv jiag kad Kuk«>.yryau».
Ynbegved auen ynbegved
Auyb auenyb vin nhij;ed :
Om guaud rann om bann om barbged,
O n^Z wzIk o veitA;ion Gtued.
Deybegved amgen amgeinuiu
Garthan, gyrth rj:;uan pag gnactvriu
Hyby 1 guir or gur ni idiu,
Hil Gyryaet 'jgoeu i)-guydvriu.
Tnbeb yu ar beg abigaun
Rhag kl6d in jiagot pagor baun :
Flamm ly;t:lamm yly;i;lab eftraun,
Fau gij;hy vuyruyr Fynidiaun.
Peduareb ar beg arbynianc
A geif arbyrnuaud diattrcg :
Breanie Pouys m ol skrivenydhieth y i^vyr
Kd>c oHergcft.
KEidavr hutnyd huanwu
Avch mavl, herd heb davl, heb duyllav ;
Kcrd uchel an tatuel an tav,
Nyt cafgerd cofgor dydilyav.
O damn mavr mah duv dylyaf
Ar delv dull kynhelv kynheiljaf :
O gerdfu bleideu blaengi'vaf^
O gaium kerdoryon kanaf.
Kanavjon i<c\\i icirW cadeii
Meigycn, 7iyt meigoU y kigleu ■
Kynumyeit ityneuavt oleu,
Kynnyd'iuys brenhined hreinheu.
Ny tkeltr mr wreidruyd
Breifc a hruyfcav yn rot w yd j
Ebediv gur briv brav dygvyd,
Tn dyd bt-vydyr rac bronn y arglvyd.
Ny thai gvyr powys penn reith
Ar gym ry gan gymryt agkyfreith :
Wedy treiil trylcv dioleith,
Wedy trij.i traean anreith.
O anre.'th ydyuu dioval
Anrec anryded kyfartal i
Ermyded tervyn teyrnualy
Eur hybarch hebavc a btial
Buant kyt yggryt yggredyf
Kyfaruot kyfaruogyon dttedyf :
T "uirthot at/not annedyf,
O greulann o greulavn gy7ifiedyf.
Kynnedyf g-vyr medueith medgyrn
O efneit med'Cfuyn greit gredyf heyrn :
Giuyllyed gy?.'t ny gedinynt gedyrn,
Gvyl bent an am dan am deyrn.
Kynnedyf y aergun argoetiuys
Werin a luararut rac LLoegyr-wys ;
Rann y vrav.f y vreint ae rywySy
Rann y clrjjae.'' na ckaer bowys
Kynnedyf y Liowys bejin ymadravd
Gvyr uch gvinvvt eurgymlavd :
Tn neb llys yn .veb lie anhaid
Nat ef dav ar eu llav llet cavd.
Kynnedyf y b(5V7ys kyn ojfot
Tn aer yn aros iti rac tot :
Tmblaen cadeu ctMv aruot,
Ac yn ol dtwedwy r dyuot.
Kynnedyf y bowys banel
Ar dremyn y der uyn diogel :
Na ho tro tramiiy g yiiarchiueL
Na bo caeth na ho care, dychiuel.
Kynnedyf yvch ( lowys bamouneth,
Avch gorjaf aveh ^orjed na hei gaet'h:
Glyv gvythuavr gv rthodvch chwt etwaeth,
Gvrthodes rywyr ri thyllyaeth.
Ky7inedyf yr drei^ 'jeu uegys dragon
Berth uy horthy?it . aneduon :
Tn eu byv ar eu r; iv rydyon,
Na rennit ramieu ky rmydyon.
Kynnedyf a ivart rvt y ■werm
Ar goet nyt arget i wt bardrin :
Nai gouvy gordvy w< t gordin
Goual tal teledic bn vhin.
Kynnedyf ir ketivy r ket yfgein
Tveird katiueilch hei, 'd hard ytuetn
Eilgverth gvarth gvi 'thodes KynrL-iii.
Eil gormeil germes g ylch Riein.
Gvrthodvcb avch c am Kenedloed
Powys, peues kyrd a (hyhoed ;
Glyv kyrchuavr, kyltl rynueirch nyt oed^
Guyl hebavc heboch n eut adoed.
Nyt adoed vyn da' 'jn yn ouer
Om gvlat am gwledic ae dirper :
Nym gvna tro treigyl ueird un amjer
Nym tzyli pvyli pan y. m kyuarchtr.
Gvjyr Powys pobyl dijgyjjin
Cat or llatues orlla-we tt :
fedeir Kynnedyf kadv kadyr iirden
Ardec yrdugar.t oueigr. ».

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence