Skip to main content

‹‹‹ prev (129)

(131) next ›››

(130)
GLEANINGS FROM IRISH MANUSCRIPTS
4. A ciche corra a cneas úr
a gruaidh chorcra a súil liath
go dimhin ni bhfuighthear bás
dóibh sin go madh hail le Dia
5. Do mhala chaol t*fholt mar or
do run geanmnaidh do ghlor leasg
do shál chruinn do cholptha réidh
ni mhuirbhfeadh sé acht duine leamh
6. A chneas chailce mar chlúimh geóidh
rachas leat ^ fa dheóidh i gcriaidh
créad an tarbha rachadh dhuit
da dteagmhadh ar dhath an fhiaich 3
7. A bhean úd an chuirp mar ghéis
do hoileadh me ag duine glic
aithne dhamh mar bhid na mná
ni bhfuighe mise bás duit
VII
PlARAS FeIREITEAR.*
1. A bhean óg on a bhean óg
ni cumhain leat pósa ná póg
ni cumhain leat suirghe na searc
doiligh do bheart a bhean óg
2. Roi-bhinn leat on roi-bhinn leat
m'osna éagcomhlainn gan neart
7 leigheas dod león nod lean
bheith ag deól mo dhéar óm dhearc
2 gerachus leatsa MS. 3 fhiaidh MS.
* O Renehan Manuscript 76, 183. i ma MS.
118

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence