Skip to main content

‹‹‹ prev (37)

(39) next ›››

(38)
iiAT)AK cotrin-Ac 1 CxitugAX) 1 corh-cuxiR5<Mn \
tÁM r\A mAige. 'O'írÁs zemzeACA i cóinne-ác,
cniot 1 corh-lóo5A\'ó, i vrc-AtnACAit) i bpouc-Aili i
1 5CAm«5iG HA cíne 'n-^ ■onnice-Alt te
huAt^Ás An corhn^ic sin. t)()-cUiinrt is iv\
cníoc-Ait) \DÁ coirhne^^sA xjóú'i coi5;eA.\T)Al iu\
5ct-áit>e-Aiti, 5Áin nx^ sjiAt ngeAt-liolgAc 'oÁ
sgotCA'ó, 1 osnATOe iia T>rnéin-tiiíleA'ó aw
ngAtiÁit béiineAnn cAtA, 50 nzu^ 5,a'^ peAn
corhtnom cneA'ó 1 cnéAcc T)á céile.
59. Acc T)ob' é cníoc aii corhnAic gtin
cinn T)iAnmATO T)uit)ne An 5A T^eAnj jAn
óAime 5An ctAonAX) cné sjiAt, sjAbAtt, -]
conp An lÍlACAOim l1lóin ó ucc 50 ■pontrinA,
óin is T)e 'ÓiAnmAiT) T3o-ninne sé céite
corhnAic, lAn n-Aitne t)o gun teis T)o snA'ómAt)
An ingeAn, 5;un pÁg 1 mAnb-suAn An bÁis é,
1 T)o tuic niAognAS Ón-AnmAc te bOsjAn,
1 T)o tuic 1\iTDine UA t3eitte tlAine te 5o^1->
1 T)o tuic l\iT)ine tiA t3eitce 'Oeinse te
pAOtÁn, 1 T)o tuic niAC ífíoj ua bCisipce te
liAnc Ó5, 1 T)o tuic niAc níog Tíne aii Óir
te í^tAG mAC Aoin-CeAnT3A, 1 T)0 tuic mAC
níog Aii OiteÁin 'OoncA te ConÁn, 1 -oo
iTiAnb ^Anb gAnb-potCAc ^i^^-^S^^- "OúnA au
Óin, 1 bA cneAt)Ac cnéAócAó cnóitinnce
cnom-^oncA ua piAnnA T)'éis An CAtA SAin,
Act T)() cuAit) Os^An curn au T)iinA 1 tuj^ au
conn teis, 1 T)'ibeAT)An uitc t^coc as, 1 CAn
éts nA T)it;e sin tx) bíoT>An slÁin-cnéACCAc.
60. AnnsAin céiT) T)o'n T)ún 1 bA tútjÁineAc
T)o bí injeAn níoj au r)iteÁi 1 Ooitbte nómpA,
1 -DO pÓ5 50 T)lt 1 50 T)ÍOÓnA lAt) uite AÓC
Lu-ftx/vA^ ^"vW^í^eoM^

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence