Skip to main content

‹‹‹ prev (35)

(37) next ›››

(36)
n\
uuxCwu T)í()r» r;.\tn, ~i fÁn5;.\T).\i? \r,rcAó T)()'n
T)nn -| T)'iIt(\\T)x\t? T)oo('- Ar, .\n >,íY)T^n -i tio
irisO.^s.AT") ó u-A 5;cr?óA('T^\iV) iat),
56. *0() U\ViAin í^oU AnnsAin i at>uVi.\it?c:
^un (■•óiT^ T)óiV) niic T)ut AinAC Ti'-pí^ACAin An
V)pnj;T>ís AT1 sUu\]í; OAc^rTiAnn SAin t>o (í^Iaoi
siit T>'émeó(^AT") An tÁ at^ n-A V)át?ac^.
AnnsAin T^'émTgcA'OAfi "piAnn ^TTíCAnn AmA^:-
AS An T)nn -| ttix;AT)AT? a^ati") ai? An sUiAt; i
5AV)AT)AT^ T>Á teÓTIAT^ 1 T)Á teAT^fJAt) T)Á nT)eis
-] T)Á jctí, Tonntis pm (^nmeAT)ATí sj^AOTteA'ó
-] S^ATpeA'Ó OTítA, ■] An T1AOnV)AT^ SATS^T'ÓeAí*"
Attrhtir{A(^ T)Á n?;TíeAnnn$A*ó -] T)á nT^tútiijAt)
cnni An V)Áis : óttí T)o j;aV)AT)at^ )?iAnnA
émeAnn T)á teAT)nA*ó ArhATt -pAot-í^onATV)
ocT^AóA CTíAos-sjAOTtre mé rhin-CT^éAT)AiV)
CAonAó, nó ArhATt míot món rné riiTn-TAsjAiV)
nó ATtiATt seAV)Ac mé CAtUATn T)e rhTn-éAnAiV),
lonTUis 5;nn corfi-tnAf: iat) a?; CTOT^nftAf) coT^p,
CAfV)AT{T^ -j (-CAnn A nÁrhAT). X)a -pnitreA^'-
•péTnni'óe ó'n ^cATt-gteó SAin, j^un j;aV) ^ott
5tAC-tÁTT)Tr? ?;tAin-V)éTmeAnnAó niAC THí^rtia
CT^TotA niAf{ V)ninne CAT'óbseAó c«éAn-A'óV)At
A^ T)OT?rA'6 te stios món stéTV)e, V)TiTseAS -
S5;uAt)AS Tíoimpi >;ac níT> T)á t^utj; i n-A
(iorhATTí, -| is é cuATíAS5V)Áit Os^Am An-
gtoniiATt, nnc Oisín ArhATt fo«Ann móT?
T:eTnr:Tt)e cómnis aj; t^otíca'ó -] aj bnTseA*
1 AJ5 séiT)ev\T) As An V)^iOT?mAmAinu neArh'OA
Ac; T)ut -po nA stuAgAiV), -[ 5í.V)Ann T)Á n-oTTíteAc^
ATtlATt y\Ot> COltte T)Á T)CTReAS5ATT^C nó mAT?
V)TRú(^u Tnón-fATTíTRje a^ cnéAn-V)uAtAt) te

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence