Skip to main content

‹‹‹ prev (21)

(23) next ›››

(22)
lAÍe^'^
SK5
20 ^
-conn 1 ceAnn au níoji; Annso cuj^Aili-se."
'CiuiAt; :;in," <\n au ingeAn, " óin ní liéAnA'ó
in(')UÁn íiliiAjt; nÁ íjoí'Anio .\íi (-oiui teó, óin
is lunróA ruéin-míLeA-ó -j >;^vis}^róeAc ^aUvc 'j'':]'^ ^ ..
^nírfi-éAccAC i x^reAglAC ni'ACAR-SA ^nois ,
'n-A óoiríToeAcc, ~\ nninA !!>•]: AgAit) mise '
ceAcu An An ^conn le ceil^, tiÍ Dpuijit)
piAiin GmeAnn uite le i:omneAn?:: é." " X)An
mo ctióAis, Áríi." An ^o^^- " "o^ nibeimís -An /[^^^'^•^
Án ném péin, ní lAnn-pAmAois le cUiAin é, *^~^^^
Acc "oe Los cAtA nó coríinAic. "^meAt),
moiAim "oo ConÁn cusa Léi^eAu •o<\ lAnnATó
50 l3-pionnAm x)o coinjeAU." '^" ' ' ^) ^
34. AnnsAin "oo 5U1AIS au níojAin, 1 rií
-óeAnnA osjíT) nÁ corfinAi'óe 5,0 nÁini^ num
A nAiV) A ti AtAin. pÁitcijeAnn aii ní noinipi
-] 'íí'piA-pnuij *í)i cionnus xx) f)í au •ononj:;
SAin "o'lpiAnnAiD GmeAnn "o'pÁ^ sí 'OÁ tié-is. ,j^^^;j<l
Amit^Amc sise, " AcÁi*o x,o memt) mAnt)lAj,," u^ítfc^^
-| 50 nAit) súit A5 iomnoccÁTi ]riAnn CmeAnn
inie *oo ríiCAUAT) niAn An 5CéAT)iiA. T)o ríiuij
A gCAn 5Áine au aii níg, 1 AT)ut)Ainr nÁn
gAinix) teis péin céAnniA a saojaiL acc 50
lipAjAt) sé An méit) sin 'o''piAnnAiti) CmeAiin / U-K^s\
le "oíceAnnAT), óm níon cÁs teis ceAcc '^'^ ,)^ ^^^ Ia^\
An 5CUIT) eite T)á mbcAt) An uAontiAn SAin/j^^^^"^
T)e'n csAo^At, "! AT)tit3Ainc teis aii mbAin- ía^ /fc. .icíj
níogAin An conn ctoc-ti)tiA'OAC a tAtJAinc téi l( ^í-^ f
ú. \MrxMk^^6i 50 n-ótpAT) sé T)eoc tticjÁnA pÁ tuAinim An i.^^ A^^«
' sséit sin. '"^^>^
35. ÚÁini^ An conn 1 T)'iti An ní T)eoc An
An ingin, -] AT)ut3Ainc téi a innsinc •í)o
tomnoócÁn 50 mbCAt) sé -péin 50 mAitití a

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence