Skip to main content

‹‹‹ prev (38)

(40) next ›››

(39)
sf
PRO SEX. ROSCIO AMERINO. 31
•et niores feros iinmauemqiie imturam et^i^in vitiis flagi- 13
tiisQue onmibus d§ditam et^em^ue omnia ad pemiciem
profirgata aftqu£ percj^itg,?, Quorum.^-^ij^nilul iu Sex. Eos-
L ne obicienai quiaem causa i
quiaem causa confuhsti.
39. Patrem occidit Sex. Eoscius. ^'^uli^mo ? Adules- 14
centulus corruptus et ab lioiuinibus neq tiam inlduct u s ?
Anuos natus maior quadraginta. Vetus videlicet sicarius, ^Kt**--rui
nomtoamaxetsaepe in cae^Hevers^tusPAt hoc ab accusa-
tore ne dici quide^n audistis. Luxuiniesigitur hominem 5
TiiTnn ^um et aens alien i magnitudo et indomitae ammi
cupiditates ad lioc scelus impuleruut ? De luxurie purgavit
Erucius, cum dixit huuc ne iu convivio quidem ullo fere
interfuisse ; nihil autem umquam debuit. Cupiditates porro
quae possimt esse in eo, qui, ut ipse accusator obiecit, ruri lo
semper habitarit et iu agro colendo^vTxeritr Q^ae vita
maxim£^siu^a |^cu]3idite^ ^et^c^m^^^^iyuec^
40. ^uae res igitur tautum istum furorem Sex. Eoscio
^^biecrt? "Patri" inquit "uon placebat." Patri non
placeb^^_ Quam ob causam? -Nje^se est euim eam 15
quoque iustamet magnam et perspicuam fuisse. JSTam ut
illud incredibile est, mortem oblatam esse patri a filio siue
plurimis et maximis causis, sic hoc veri simile nou est,
odiQ fuisse pareuti filium siue causis multis et maguia et
uecessai-iis. 41 . Eursus igitm- eodem revertamure.t quae- 20
ramus, quae tanta vitia fuerint iu t^co filio, quare is patri
displiceret. At perspicuum est uullum fuisse. Pater
igitur ameus, qui odisset eum sine cajusa, quem procrearalt^
At is quidem fuit omnium conslaiSissimus. Ergo illud
iam perspicuum prof ecto est, si ueque amens pater neque 2 c
perditus filius fuerit, neque odii causam patri neque sceleris
filio fuisse.
42. " Nescio " inquit " quae causa odii fuerit ; fuisse 15
odium iutellego, quia antea, cum duos filios haberet, illum
alterum, qui mortuus est, secum omni tempore volebat esse,
hunc in praedia rustica relegarat." Quod Erucio accidebat

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence