‹‹‹ prev (827)

(829) next ›››

(828)
7I)('.
M'M'il
COUNTY DIRECTOIIV
M'Min
iw.v, ('.'in In
M'Milliui, A. : Clyilchiui
l)uiiil)iU'l:oiiKliin'.
M'Milliui, A. : J<V|]ii;ivv, IMnjH'ord, Kirkciul-
lifiglilHliiro.
M'.Millaii, A., J'arinoi' ; l^diiii, < Ji;';li;i,, ArgyllHliirc
M'JVIillan, A. : WoodHiilc, IliirH'ord, Ayl'uliii'c.
M'Miilaii, Aloxaiidcr : Kcilliick Mill.H, Coiiiuir-
AllgUH.
M'Millaii, AiigiiH, i'jiriiirr : Slniiin, A|iiiiii,
Ai'gyllHlilni.
M 'Milliuj, 1). : r>ulai'ii,y, linclmuiza, Oi'coiiodk.
JVi'Millan, I)., liM'iiM'i' : liiiiuai'hcr, I'ira Mill,
OrooiiDck.
M'Millaii, .Diiiiidl, Cui'incr : M(ii,'iliii;i, l!i'iil^;ciHl,
ArgyilHliifd.
M'Milhui," Daiiidl : Tiiyiinrrock, r.i'idi^nitl,
Ai'gyllHliii't).
MiicMillaii, David : (.lalvino l''a,i'iii, (Jalviiir,
IViriliNliirn.
M'Milliui, David : Dajdiia Villa, Dc^uiy.
M.'Millai), David, rnriiKir : Low Oliwdiaig, Miiiih-
dale, ArgyliMliiro.
M'Milliui, Dmi'idd, inillnr and iiiiikr('|irr :
lidi'giiahiii.siii, 'I'lU'lidi'l (l,(H'li |i'\ iii'j,
M'Milliui, J)uiic.an : Ciill'iuu', 'rayiidmui, Argyll-
wliiro.
M'Millaii, Dunc.iui, ranmir : DrnnKiiv, Hcllii
cliaiilry, Ai'gyllnliirn.
M'Milliui, D'uiii'.iui," raniiiir : lligli CliudiiiJ,!':,
MuiiHdali', Ai'gyllnliin'.
M'Milliui, (I. : Mil.ldi'ii.Mllo, NcilHion, (IliiMgow.
Maoniillau, 0. II. : WoDdliidd, liivunioHM.
M'Millaii, tiillirri, raiiiuM' : High Glmiliiig,
I'di'l-Williiuii, WigtovviLMliiii'.
M'Millini, (iill.i'il, ; IjOW Ulmiling, I'nrI Williiun,
WigLnwiiHliii'o.
M'Millaii, ,1, : Oolldyniin, Soiillicml, (';uii|i
holtoAvii.
M'Milliui,.!. : (ll.-niiciinliHdi, ( Mniliarr, Argyll-
HJiirc.
M'Milliui, .1., runner ; Olcnri'iiuli, Moiiiiiivi',
'riiornliill.
M'Milliui, .1. ; (ilniliinvi, lliidgn of Hoy, In
voriid.sw-.'-thirc.
M'Milliui, .1., riu'incr ; KilkriTiin, (iiunidH'lhiwn.
M'Milliui,.!., rarnu'r : K ilsainliiiiiui, IliiiTliill,
A Vr.sliiiT.
M'Milliui, .!., ihilldr : Laugloau Mill, C'nal
lu'idgo.
M'Milliui, .)., ranimr : Loclcvoy, Hridgd nl' K'-ny,
luvoi'iioH.MHhir().
M'Milliui, J. : Moiklu MoMNciud, Kirkiniclmrl,
May boll'.
M'Millaii,'.!., I'lU'incr : Milloii, Kirkcidiii, SInin
racr.
M'Millaii, .1. : PUuio Troo dotlago, HLra.'luir, SI
Oatluirimi'M, Argylksliiir.
M'M;illiui, ,1., jim. : Uo'ckvilhi, Duiubarloii,
M'Milhui, .latnoH, i'aniuu' : jlarlia, Oluiibarr,
ArgyllHliii'(>.
M'Milhui, Jaiiu'H : OroHnlnini, Milliioii, Ihil,!'.
M'Milhui, JmiH^H, I'lU'iiior : Marakaig, Dairy,
Kii'ki'udbriglilHliirc.
Maciiiilluu, .liuiidM : ralgowii, llargrdniian,
Ncwbiii-Sldwarl-,.
M'Milhui, ,lii,M. : Woodlca, Moniaive, Thornbill.
M'J\lillau, .luhii : Ardlarach, r.invmniv, Ary.yll
shire.
M'Milhui, .bdin, faniiiT : KrighouHc, IJal-
iii:irl(dliiii, Ndw (iailowiiy, Kirkcudhright-
Hllil'l!.
M'Millnn, .Inhii : Chapid ()ii|,(,n, WhilJioni,
WigLow'iishiri'.
M'Milhui, .li.liii, riu'iiidi- : lliilki'lJciith.M, (JiihUc-
j)(iiiglaH.
M'Milhui, .John, lanncr : Kiiockiiiirinclj,
llot,li(!say.
M'Milhui, .loliii : Wliit,i\Hiiiiiir, (hiinnoi'k.
M'Milliui, M. : (Iraigiiniiiiir, Jnnidlan, (li'ocniock.
M'Milhui, M. : Woodhiirn, lllairinoiv, Argyll-
Hliii'd.
M'Milhui, Neil, runner : r.iill,, Lnehnui/.a,
<llV.elioek.
M'Millaii, Neill : rn.M|ieel, Hill, hiirgH, Ayr-
Hliire.
M'Millaii, I*. : Aeliinnore, I'ini Mill, Orociioe.k.
M'Milhui, r., rariner : KiwUjr Mye, JJuclilyvie,
Hl,irliiig.
M'Milhui, P., larinei' : Iviiigh l!radlieinl, ( 'nr-
muiiiioiik, Ohwgow.
M'Milhui, I'uLui' : Ci'aigocli, Kirkeidm, Sl.riui-
VM'Y.
M'Milliui, 11., i'annor; Eawi, I'.rocklocli, Maybole.
M'Milhui, \i. : Voudaod (Jottago, Loeluiiabeii,
l)uiiirri(^MMliird.
M'Milliui, H,(didrl;, I'linner : Diinvetieh, New
( hdlowiiy, Kirkeiidbi ighlshire.
M'Milhui, |{,ohdri, : Melliliui/rark, Duiiibarioii.
M'Millaii, H,iidei'i(Ov, riu'iiidi' ; rdiiiiiiroii, Soiilli
Ui.sfc, llowiiioi'd, Loclunaddy.
M'Millaii, S. : Afdonholm, Molhii.
M'Millaii, Siuiiudl, I'aniier : Cro.s.s, Arisiii;;,
li'oil-Williaiii.
Maeniilliiii, Siuiiind M'Oall : liiiigluMiod, Dun
kdld.
M'Millaii, T., raniiei' : lUiiiin, I'liri'liill, Ayr.shiiv.
M/J\liriiui, T. : Siinnyside, (hilHloii, Kil-
nianiodk.
M.'Millaii, W., rariiKU- : Kiioe,kiiaiiiiig, JN'ew
Oallovvay, Kirkdudbriglil.shire.
M'Milhui, W.': Lainloeh, Ciuvsiihiiini, Dairy,
Kii'kdudbriglitsliiri'.
M'Milhui, VVilliiiin : Conliui, Liinilanli, Isle of
A nil, 11.
M'lMilliui, VVilliiun, liinner : K'ilbride, Snulheiid,
( 'ani[ibell(i\\ 11.
M'Milliui, Williiuii, fariiier : Knotikgray, Cnr.s-
lihiurii, Diilrv, Kirkeudbrighi.shire.
M'Millaii, William': Middlelon, l,oe,liwiniiiieli,
Heiil'n^wshire.
M'Milhui, Messrs, runners : i.ilileloii, (lat.o-
1 louse, Kirkeiidlirigblsliire.
M'Milhui, Mrs : Alholo Colhiige, TreslAviek,
Ayrshire.
M'Millaii, JMrs : P.argour House, Darr, (lirvan.
MaeMillau, Mrs : Deroel, Ayr.
M'Milliui, Mrs, f'annor : Gatcsido of Moat,
Auldgirlh, DmiirrinsNliiiv.
M'Milhui, Mrs ; Ivy llousi^, Ileldiisbiirgh.
M'Millaii, Mrs : Mldlhorpe, Govau, Olasgow.
M'Milhui, Mi.ss : Ciiini Mill, Tlioniliill.
Miu'inillaii, Misses : lSt;rat;h(iwaii, Diniooii.
M'Miu, 'riioiuiiH : Upper WelUvood, Muirkirk,
Ayi'sliin>.
M'Miun, D. : Soasido, Auuhoucaini, Casllo-
Doutrhis.

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence