Skip to main content

Languages & literature

Bijbel, of de gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Neder

Universal viewer requires JavaScript. To view this content wihtout javascript select the 'Large image' display mode.

The zoomable image on this page may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence