Là Sliabh an t-Siorram /To the Army of the Earl of Mar or Song on the Battle of Sherriffmuir

Èist ri Òran air Là Sliabh an t-Siorraim le Sìleas na Ceapaich /Listen to the song by Sìleas na Ceapaich

Air a leughadh le/ Song read by: Sìne Nic Griogair

Ceòl air a chluich le/Music performed by: Almut Boehme