Skip to main content

‹‹‹ prev (129)

(131) next ›››

(130)
 
 GLEANINGS FROM IRISH MANUSCRIPTS
 4. A ciche corra a cneas úr
 a gruaidh chorcra a súil liath
 go dimhin ni bhfuighthear bás
 dóibh sin go madh hail le Dia
 5. Do mhala chaol t*fholt mar or
 do run geanmnaidh do ghlor leasg
 do shál chruinn do cholptha réidh
 ni mhuirbhfeadh sé acht duine leamh
 6. A chneas chailce mar chlúimh geóidh
 rachas leat ^ fa dheóidh i gcriaidh
 créad an tarbha rachadh dhuit
 da dteagmhadh ar dhath an fhiaich 3
 7. A bhean úd an chuirp mar ghéis
 do hoileadh me ag duine glic
 aithne dhamh mar bhid na mná
 ni bhfuighe mise bás duit
 VII
 PlARAS FeIREITEAR.*
 1. A bhean óg on a bhean óg
 ni cumhain leat pósa ná póg
 ni cumhain leat suirghe na searc
 doiligh do bheart a bhean óg
 2. Roi-bhinn leat on roi-bhinn leat
 m'osna éagcomhlainn gan neart
 7 leigheas dod león nod lean
 bheith ag deól mo dhéar óm dhearc
 2 gerachus leatsa MS. 3 fhiaidh MS.
 * O Renehan Manuscript 76, 183. i ma MS.
 118

The images and texts here can be used under a Creative Commons License unless otherwise stated. Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 UK: Scotland