Skip to main content

‹‹‹ prev (126)

(128) next ›››

(127)
 
 POEMS IN MAYNOOTH MANUSCRIPTS
 1 1 . Binn Horn do ghuth milis min
 a bhean do bhi ag an aird-righ
 do ghuth mear is milis liom
 a bhean a hinis Éirionn ^7
 12. Dá léighthí dhamh san tír ^^ thoir
 saoghal na slaite iubhoir
 aoghaire ^9 bán-Chnuic Bréanuinn
 a lámh-chruit do leiséaghuinn ^o
 13. lonmhoin lem-sa duthchas ^^ damh
 fiodhbhuidhe áille Alban
 giodh ionmhain 22 as annsa learn
 an crann-sa d*fhiodhaidh Eireann
 iVf
 Mac an Bhaird .1. Giolla Padraig.*
 1 . Glóir is moladh dhuit a Dhé
 tú an flaitheas ga bhfuil buain-ré
 tú do bhi san chli gan choir
 is tú an ri os na rioghoibh
 2. Tú do chruthaigh an chruinne
 tú an sosar s a[n] sean-duine
 tug crú do chneadh ar ar son
 tu neamh agus tú talomh
 17 Stanzas 9-1 1 appear in the order 11, 10, 9 in R. 18 is tir
 R. 19 a eangair R. 20 leighéasuinn R. 21 sas ionmhuin R.
 22 ionann altered to iongnadh S.
 * O Renehan Manuscript 73, 44. For the ascription compare
 Four Masters, i 507 : Mac an Bhaird Airghiall. Giolla Padraicc
 mac Aodha do mharbhadh.
 "5

Images and transcriptions on this page, including medium image downloads, may be used under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence unless otherwise stated. Creative Commons Attribution 4.0 International Licence